Certificaat

iStock_000014168656XSmall
Het VNA Leasing I examen is verdeeld in drie modules:

  • Module 1: VNA Basiskennis Autoleasing
  • Module 2: VNA Calculatie & Fiscaliteit
  • Module 3: VNA Contracten & Beheer
Per module wordt bij succesvolle deelname aan het examen een deelcertificaat uitgereikt. De deelcertificaten zijn onbeperkt geldig. Als de kandidaat de drie deelcertificaten binnen drie jaar na het behalen van het basiscertificaat behaalt, dan ontvangt de kandidaat het VNA-certificaat Leasing I. Met het certificaat kan de kandidaat aantonen dat hij/zij over voldoende kennis van autoleasing en wagenparkbeheer beschikt. Het certificaat is branche-erkend.

Gezien het belang van hoger opgeleid, deskundige medewerkers voor de branche, benadrukt de VNA dat het de sterke voorkeur heeft dat kandidaten in alle drie de modules examen doen en het volledige VNA-certificaat Leasing I behalen. Door dit in stappen te kunnen doen, wordt het mogelijk de opleiding en toetsing van een medewerker te laten aansluiten bij haar/zijn ontwikkeling binnen de organisatie.

Voor wie is het certificaat bedoeld?
Voor medewerkers van leasemaatschappijen, fleetsalesmedewerkers en wagenparkbeheerders. Bij het examen wordt uitgegaan van minimaal MBO-niveau. Met een deelcertificaat van een van de drie modules wordt aangetoond dat de medewerker over voldoende basiskennis van autoleasing of specifieke kennis van de betreffende deelgebied beschikt.

Direct naar