10-09-2018VNA: leasefiets krijgt met 7 procent bijtelling de wind in de rug

"VNA is erg enthousiast over de duidelijkheid die er op Prinsjesdag gaat komen. Het fietsgebruik in Nederland krijgt daarmee een flinke stimulans.”

 

 

 "VNA is erg enthousiast over de duidelijkheid die er op Prinsjesdag gaat komen. Het fietsgebruik in Nederland krijgt daarmee een flinke stimulans.” Dat stelt VNA samen met Fietsersbond , ANWB, Natuur en Milieu, BOVAG en RAI Vereniging tevreden vast nadat RTL Nieuws vanmiddag bekend maakte dat het kabinet de bijtellingsregels voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, vereenvoudigt naar 7 procent. Dit percentage doet volgens de zes partijen recht aan de vele voordelen en positieve effecten van fietsen op zowel de reiziger, het milieu, klimaat als de doorstroming.

Volgens RTL Nieuws heeft het kabinet de forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, vastgesteld op 7 procent. Het percentage maakt onderdeel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling, dat is opgenomen in het Belastingplan 2019. De zes partijen pleiten al langer voor een meer fietsvriendelijk fiscaal beleid, vooral voor woon-werkverkeer.

Positieve effecten stimulering fiets
Aangezien de huidige fiscale regels voor een fiets van de zaak een daadwerkelijk succes in de weg staan, heeft de VNA zich sterk gemaakt voor een forfaitaire bijtelling, analoog aan die van de auto. De huidige regeling is dusdanig complex en op vele manieren uitlegbaar, dat maar weinig werkgevers een zakelijke fietsregeling voor hun werknemers aanbieden.

Renate Hemerik, directeur VNA: "Wij zijn erg enthousiast over de duidelijkheid die er op Prinsjesdag gaat komen. VNA-leden zijn in toenemende mate bezig met de totale mobiliteitsbehoefte van de klant en daarin kan de fiets van de zaak met name voor het woon-werkverkeer een belangrijke rol spelen.” Verwacht wordt dat met name de elektrische bedrijfsfiets hierdoor extra in de belangstelling van werkgevers komt te staan. “Hiermee krijgen werkgevers een middel in handen om de (elektrische) fiets serieus in te kunnen zetten in hun mobiliteitspakket. Een mooie opmaat naar minder files, CO2 reductie en een positieve bijdrage aan de volksgezondheid."

Voorbeeldberekening van de maandelijkse en jaarlijkse kosten fietsen voor het privé gebruik van de zakelijke fiets bij 7 procent bijtelling:

 Soort fiets

 Consumenten- adviesprijs

 Belastingdruk

 Jaarlijkse bijtelling     
 privé gebruik

 Maandelijkse   
 bijtelling privé
 gebruik

 Fiets

 € 600

 36,93%

 € 16

 € 1,33

 E-bike

 € 2.000

 36,93%

 € 52

 € 4,33

 Speed 
 pedelec

 € 3.500

 36,93%

 € 90

 € 7,50

 

 Soort fiets

 Consumenten- 
 adviesprijs

 Belastingdruk

 Jaarlijkse bijtelling 
 privé gebruik

 Maandelijkse 
 bijtelling privé
 gebruik

 Fiets

 € 600

 49,5%

 € 21

 € 1,75

 E-bike

 € 2.000

 49,5%

 € 69

 € 5,75

 Speed 
 pedelec

 € 3.500

 49,5%

 € 121

 € 10,08

 

Maatschappelijke baten
Volgens de organisaties kunnen de maatschappelijke baten van deze fiscale regeling oplopen tot zo’n 54 miljoen euro per jaar; 44 miljoen euro aan maatschappelijke baten en ruim 10 miljoen aan belastingopbrengsten[1]. De 44 miljoen euro aan maatschappelijke baten van de fiets zijn onderverdeeld in verschillende effecten. De elektrische fiets en met name de speed pedelec, zijn op afstanden tot 15 kilometer bijzonder geschikt om bijvoorbeeld de auto te vervangen. Dit scheelt per extra fietser maximaal 400 kg CO2 en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. Het bevordert bovendien ook de doorstroming op de weg. Tot slot heeft fietsen een belangrijke preventieve werking, want het houdt werknemers fit en gezond voor werk en hun privéleven. Dit bespaart de overheid circa 210 euro aan ziekte- en verzuimkosten per werknemer per jaar.

Vervolgstappen
De fiscale fietsregeling maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2019 en wordt in het najaar met de Tweede Kamer besproken. Na akkoord van de Tweede Kamer wordt de wet in 2019 geïmplementeerd en treedt vanaf januari 2020 in werking.

 

[1] Bij een bijtellingspercentage van 7 procent en een gemiddelde prijs van 2.000 euro voor een fiets.

 

Klik hier om het artikel van RTL Nieuws te lezen.

Onderstaand leest u meer over dit onderwerp in andere media:

 

 

 

 

 

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar