09-06-2020Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers voor gezond en veilig werken

Het coronavirus plaatst werkgevers en werknemers voor de opgave om extra maatregelen te nemen voor gezond en veilig werken.

Het coronavirus plaatst werkgevers en werknemers voor de opgave om extra maatregelen te nemen voor gezond en veilig werken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen.

Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan. Op basis deze handreiking kunt u uw eigen risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) aanpassen, dan wel maken. Omdat deze handreiking door de Inspectie SZW wordt gezien als een goed hulpmiddel bij het uitwerken van hun RI&E kunnen bedrijven erop vertrouwen dat zij de maatregelen uit deze handreiking kunnen gebruiken om te voldoen aan hun RI&E-verplichting bij het tegengaan van besmetting met het coronavirus.

De handreiking gezond en veilig werken is hier te vinden. Deze handreiking is naast cq. separaat op het al eerder verspreidde ‘handreiking kantoren’!

Agenda

Direct naar