27-09-2017NZO 2017: 70% van de werkgevers positief over zakelijk elektrisch rijden

Bij 70% van de onderzochte bedrijven is de keuze voor een volledig elektrische auto in de autoregeling toegestaan. Dit is één van de conclusies uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017.

Bij 70% van de onderzochte bedrijven is de keuze voor een volledig elektrische auto in de autoregeling toegestaan. Dit is één van de conclusies uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017. Als je werkzaam bent bij een groter bedrijf, is de kans ook groter dat je een elektrische auto mag kiezen. Milieubewustzijn komt steeds hoger op de agenda te staan. Er worden wel vaak voorwaarden gesteld. Zo moeten er voldoende laadmogelijkheden zijn: thuis en op kantoor. Er geldt soms een maximaal jaarkilometrage of er wordt een bepaalde actieradius vereist. Als het aanbod van elektrische auto’s en modellen verder groeit, dan zal ook de interesse toenemen.

VNA is ook dit jaar naast Automobiel Management en RDC partner van het NZO. Opnieuw is er, ook dankzij door de medewerking van VNA-leden, een goede response bereikt en hebben we nieuwe inzichten op diverse onderwerpen. Onderstaand een aantal conclusies op een rij, met een reactie van Renate Hemerik (directeur VNA).

Zakelijk elektrisch rijden wint aan populariteit
Naast de positievere belangstelling bij werkgevers voor elektrisch rijden, laat het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017 (NZO) meer interessante uitkomsten rond elektrisch rijden zien. De volledig elektrisch aangedreven auto lijkt ook bezig aan een stevige opmars onder zakelijke leaserijders. In 2016 had nog slechts 7% van de zakelijke rijders belangstelling voor elektrisch rijden. Dit jaar is dat aantal gestegen naar 13%.

Opvallend is dat bestuurders die nu al een auto met lage bijtelling rijden (0, 4 of 7%), een bovengemiddelde interesse hebben om in de toekomst elektrisch te rijden. Bijna de helft geeft de voorkeur aan een elektrische auto. Het lijkt erop dat positieve ervaringen een belangrijke aanjager zijn om opnieuw een elektrische auto voor de deur te zetten. Met een bijtelling van 4% krijgen zakelijke automobilisten ook een impuls om de keuze voor elektrisch te maken. Een schone en zuinige auto blijkt echter ook zónder financiële prikkel steeds belangrijker bij de keuze voor een nieuwe leaseauto.

Renate Hemerik reageert: “De positieve houding rondom elektrisch rijden neemt een vlucht. Dat blijkt uit dit NZO-onderzoek, maar dat zien we ook op andere vlakken. Zo zijn er inmiddels al meerdere automerken die hebben aangekondigd dat ze toewerken naar een volledig elektrisch modellengamma. Maar ook bedrijven en leasemaatschappijen ondernemen stappen om volledig over te gaan op elektrisch. En er zullen meer werkgevers volgen. Dat is goed nieuws. Ook voor het totale autopark van Nederland: lease-auto’s zijn zuiniger en uitgerust met nieuwe, milieuvriendelijke technieken. Na enkele jaren vinden deze zuinige en schone auto’s hun weg naar de tweedehandsmarkt. Daarnaast biedt private lease consumenten de kans om ook elektrisch te gaan rijden, maar dan zonder de risico’s die je wel hebt als je zelf een elektrische auto aanschaft.”

Verkeersveiligheid op de agenda van werkgevers
Verkeersveiligheid wordt een steeds belangrijker thema voor werkgevers met een zakelijk wagenpark. Twee derde van de circa 700 respondenten, allen verantwoordelijk voor het wagenpark of het mobiliteitsbeleid, geeft aan het thema ‘veilig rijden’ in de komende twee jaar meer aandacht te geven.

De VNA juicht deze bereidheid onder werkgevers toe. Op 6 september jl. tekende de VNA samen met veertig andere organisaties het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’. Het voornaamste doel van deze overeenkomst is om het aantal verkeerslachtoffers door afleiding sterk te verminderen. Werkgevers geven zelf twee redenen aan voor hun focus op verkeersveiligheid. Ten eerste is opletten tijdens het autorijden belangrijker dan ooit; er is tenslotte steeds meer afleiding door bijvoorbeeld het gebruik van de smartphone. Daarnaast zijn veel nieuwe auto’s uitgerust met de laatste technologieën om bestuurders te helpen. Kennis over de aanwezigheid van deze veiligheidsopties is cruciaal, maar ontbreekt vaak nog bij de bestuurders van lease-auto’s.

Renate Hemerik: “Het is zaak dat alle partijen, waaronder autoleasemaatschappijen, werkgevers én werknemers zich verenigen om samen de verkeersveiligheid te vergroten. We mogen niet accepteren dat er slachtoffers vallen omdat mensen niet alert zijn in het verkeer. Het is voor veel bestuurders herkenbaar om te ‘multitasken’ tijdens het rijden. Dankzij nieuwe technieken kan dat juist op een veilige manier. Werkgevers laten nu weten zich samen met de autobranche te willen inspannen. Dat is een belangrijke stap voorwaarts.”

Verandering zakelijke mobiliteit: werkgever wil wel
Het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017 laat nog een andere interessante uitkomst zien: waar zakelijke rijders erg tevreden zijn over het huidige mobiliteitsbeleid, sturen werkgevers juist aan op verandering.

Drie kwart van de zakelijke rijders is over het algemeen zeer tevreden met de huidige invulling van de mobiliteit. De zakelijke lease-auto neemt nog altijd een sterke positie in: 90% van de ondervraagden heeft er een voor de deur staan. Het merendeel, 70% van de leaserijders, heeft een auto met een gunstige bijtelling (onder de 22%). Het gemak van een auto van de zaak staat voor werknemers voorop.

Toch is er een groot verschil tussen de twee onderzochte groepen. Ruim een derde van de bedrijven, wil de zakelijke mobiliteit namelijk wél veranderen. Hoe groter het wagenpark, hoe meer de overtuiging heerst om te veranderen. Bij werkgevers met meer dan 200 auto’s wil zelfs 68% van de ondervraagden mobiliteit anders gaan vormgeven. Uiteraard ligt hier een kostenaspect aan ten grondslag. Bedrijven willen de kosten van mobiliteit graag beperken. Ook milieubewustzijn en flexibiliteit zijn voor werkgevers redenen om in meer of mindere mate het beleid te willen aanpassen.

Renate Hemerik: “De autoleasesector kan hier als overkoepelende partij met kennis van het product en de mogelijkheden echt helpen om verschillen tussen bedrijven en haar werknemers te overbruggen. Het mobiliteitsbeleid vraagt om een invulling die de waardering van beide partijen krijgt. Maak mobiliteit bespreekbaar en leg afspraken helder vast. Zo combineren we de ambitie van bedrijven met tevreden zakelijke rijders én een autoregeling die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen, zoals elektrisch rijden en het invoeren van een mobiliteitsbudget."

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Direct naar