10-07-2018VNA over eerste belangrijke stap Klimaatakkoord

Vandaag zijn de eerste hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. VNA reageert.

Vandaag zijn de eerste hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. De VNA is onder meer betrokken als deelnemer aan de sectortafel Mobiliteit. De visie vanuit de mobiliteitstafel is groots en ambitieus: mobiliteit moet in 2050 voor iedereen betaalbaar, toegankelijk én klimaatneutraal zijn. 

Renate Hemerik, directeur VNA: “Een gemeenschappelijk vergezicht is nodig. Er is een grote ambitie om een wezenlijke transitie te maken in mobiliteit. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Binnen het mobiliteitsdomein ligt veel potentie om een grote CO2-reductie te realiseren. Gezamenlijk zijn nu de kaders opgesteld.” 

Alles en iedereen is nodig
De mobiliteitstafel ziet voldoende kansen en mogelijkheden om de minimaal benodigde CO2-reductie met 7,3 Mton in 2030 terug te dringen. Zoals ook Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad aangeeft, is iedereen hierbij nodig. De overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij moeten de handen ineenslaan. Omdat welvaart en gezondheid ons allemaal ten goede komen, is breed maatschappelijk draagvlak nodig. Dit vraagt dus om een gezamenlijke effort. 

De VNA ziet wel een belangrijke voorwaarde om de grote ambities van de Mobiliteitstafel waar te maken. Hemerik: “We moeten afstappen van het huidige principe dat de financiële dekking alleen in het autodomein gevonden moet worden. Dat betekent in de ogen van de VNA bijvoorbeeld dat de stimulering van elektrische auto’s niet per se bekostigd hoeft te worden door hogere belastingopbrengsten op andere auto’s. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” 

Anker voor uitwerking na de zomer
Na de zomer worden de kaders verder uitgewerkt. Hemerik: “Er wordt verkend hoe we het Klimaatakkoord daadwerkelijk invulling kunnen geven. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op integrale mobiliteit met fors meer elektrische auto’s, meer gebruik van de fiets, het stimuleren van openbaar vervoer, MaaS en de inzet van schone (bio)brandstoffen. Ook de bijdrage van zakelijk rijden komt aan bod.” 

De VNA zit namens de autoleasebranche aan diverse tafels en vertegenwoordigt daar de belangen van de autoleasemaatschappijen. We houden onze gezamenlijke klimaatambities daarbij steeds voor ogen. Dat is wat alle partijen bindt. Zo geven we samen vorm aan de wezenlijke transitie in mobiliteit die voor toekomstige generaties nodig is. 

Een samenvatting van de bijdrage van de sectortafel Mobiliteit is hier te lezen.

Leest u hier de reacties uit de vakpers:

Trends in Autoleasing

 

 

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar