07-03-2017Driekwart van de Nederlanders ziet mobiliteit vastlopen

De Mobiliteitsalliantie presenteerde vandaag de resultaten van haar onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlander.

De Mobiliteitsalliantie presenteerde vandaag de resultaten van haar onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlander. De alliantie van 17 belangenbehartigers waaronder de VNA, maakt zich zorgen dat de politiek te weinig aandacht geeft aan het vastlopen van de BV Nederland. Ruim driekwart van de Nederlanders herkent zich in het beeld dat we zowel op de weg als in het openbaar vervoer vastlopen.

 

 

Dit blijkt uit recent representatief onderzoek onder 1551 Nederlanders. Ruim drievijfde van de Nederlanders denkt dat in de toekomst veel mensen meerdere vervoermiddelen gaan gebruiken tijdens één reis, aldus het onderzoek.

Uit het onderzoek komt verder naar voren:

  • Nederlanders zien het verbeteren van het openbaar vervoer en meer mogelijkheden tot flexibel- en thuiswerken als belangrijkste oplossingen voor het fileprobleem.
  • Nederlanders die wekelijks autorijden zien vooral de fiets als alternatief. Op een afstandje volgen de trein en de bus. Een derde van de Nederlanders die wekelijks autorijden geeft aan géén alternatief te hebben.
  • De P+R voorzieningen zijn een schakel in het gebruik van verschillende modaliteiten. De bekendheid is hoog; 85%. Het gebruik blijft achter: een derde heeft er gebruik van gemaakt.
  • Autodelen maakt het gebruik van verschillende vervoersvormen eenvoudiger. Een derde van de Nederlanders denkt dat binnen nu en vijf jaar meer mensen een auto zullen delen.
  • Het weer, reistijd en afstand zijn de belangrijkste drempels om de fiets te pakken. Reistijd, geen goede aansluiting op de plek van bestemming en kosten zijn de belangrijkste drempels om het openbaar vervoer niet te gebruiken en de auto te nemen.
  • Nederlanders noemen spontaan het vergroten van de capaciteit en het verbeteren van de verbindingen en samenwerking tussen vervoerders als belangrijkste oplossingen om drukte in het openbaar vervoer te verminderen.
  • Nederlanders noemen een schoner wagenpark en het stimuleren van andere modaliteiten dan de auto als oplossingen om fijnstof en CO2 te reduceren.
  • De helft van de Nederlanders (51%) vindt dat het thuisbezorgen van pakketten buiten de spitstijden moet gebeuren. 46% van de Nederlanders accepteert langere levertijden, als dat leidt tot minder vrachtverkeer op onze wegen en in onze woonwijken.
  • Het initiatief om pakketten bij een centraal afhaalpunt af te leveren in plaats van thuis kent meer tegenstanders (47% (helemaal) niet eens).

Nationaal Mobiliteitsdebat 9 maart
Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, is het noodzakelijk om de mobiliteitsvraagstukken onder de aandacht van verschillende politici te brengen. Op donderdag 9 maart wordt daarom in Utrecht het Nationaal Mobiliteitsdebat gehouden. Onder leiding van programmamaker Rens de Jong (BNR), gaan Tweede Kamerleden Attje Kuiken ( PvdA), Barbara Visser (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Salima Belhaj (D66), Huib van Essen (kandidaat Kamerlid Groen Links), Eric Smaling (SP) met elkaar en de aanwezige gasten uit het maatschappelijk middenveld in discussie over de bereikbaarheidsproblematiek en de mobiliteitsthema’s veiliger, groener, slimmer en eerlijker.

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar