05-07-2016Bijtelling auto’s definitief naar 4 en 22 procent

Het regime van autobelastingen is tot en met 2020 wettelijk vastgesteld. De Eerste Kamer heeft op 5 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II.

Het regime van autobelastingen is tot en met 2020 wettelijk vastgesteld. De Eerste Kamer heeft op 5 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II. Daarmee is het besluitvormingsproces afgerond en wordt deze wetgeving ingevoerd met ingang van 2017.De VNA is positief over het feit dat het autokostenforfait nu definitief is verlaagd van 25 naar 22 procent. Dat is goed voor de propositie van de auto van de zaak. De staatssecretaris is meegegaan in het argument van de VNA dat de autokosten de afgelopen jaren zijn gedaald en dat daardoor het forfait moest dalen. Renate Hemerik: “Ik had liever een veel sterkere daling gezien, maar dat bleek nu niet realistisch. Voor Autobrief III gaat de VNA zich opnieuw inzetten op een verdere verlaging van het forfait. Het is goed dat de meeste kortingen zijn verdwenen en daarmee de marktverstoring; op nul-emissie na is de autokeuze straks niet meer afhankelijk van de bijtellingcategorie.”

Bijtelling
Met ingang van 2017 bedraagt de bijtelling voor geheel elektrische auto’s (EV’s) tot en met 2020 4%. Deze nulemissieauto’s behouden tot en met 2020 ook een vrijstelling van MRB en BPM. Voor semi-elektrische (de PHEV’s) en alle andere personen- en bestelauto’s gaat vanaf 2017 (bij nieuwe inzet) een bijtellingspercentage van 22% gelden.

tabel


MRB en BPM

Om nieuwe en gebruikte PHEV's in de komende jaren vooral voor de particuliere markt aantrekkelijk te houden, geldt tot en met 2020 het halftarief voor de MRB voor auto’s met een uitstoot tot 50 gr/km CO2.

Voor PHEV's wordt met ingang van 2017 een nieuwe BPM-tabel geïntroduceerd, waardoor de BPM hoger uitvalt dan in 2016. De BPM wordt overall licht afgebouwd.

Evaluatie nulemissieauto’s in 2018
Staatssecretaris Wiebes heeft op aandringen van de Tweede Kamer een evaluatiemoment met aanpassingsmogelijkheden in 2018 ingebouwd om te voorkomen dat nulemissieauto’s worden over-gesubsidieerd.

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar