iStock-1147511701

Duurzame mobiliteit in cijfers

Elektrisch rijden draagt bij aan een duurzamer Nederland. Daarom zetten we op deze pagina cijfers en feiten op een rij als het gaat om duurzame mobiliteit. 


11

Groot aandeel lease in groeiend ‘stekker’ park

Eind augustus 2021 bestond het Nederlandse ‘stekker’ personenautopark uit ruim 211.000 volledig elektrische auto’s (Battery Electric Vehicle = BEV) en 129.000 PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Met een aandeel van 53% in het BEV park en 17% in het PHEV park leveren leasemaatschappijen een grote bijdrage. Ook is lease goed voor bijna de helft (48%) van alle brandstofcelauto’s.

22

Steeds meer nieuwe leaseauto’s met stekker

In de periode januari-augustus 2021 werden bijna 25.000 nieuwe BEV’s en ruim 20.000 nieuwe PHEV’s geregistreerd. Leasemaatschappijen zijn goed voor 52% van de nieuwe BEV’s en 38% van de nieuwe PHEV’s. Over de periode januari-augustus had 1 op 5 nieuwe leaseauto’s een stekker. Het aandeel stekkerauto’s binnen lease zal naar verwachting in de loop van het jaar verder toenemen.

33

Aantal laadpalen neemt toe

Gezien de forse stijging van het aantal auto’s met stekker is het fijn dat Nederland een uitgebreid netwerk van laadpunten kent. Nederland loopt voorop in laadinfrastructuur, maar landen als Duitsland, Frankrijk en België zijn bezig aan een inhaalslag. Van januari tot en met augustus 2021 steeg het aantal (semi) publieke laadpalen in Nederland met 19% tot ruim 75.000. Het aantal snellaadpunten nam met 18% toe tot bijna 2.400.

44

Elektrische bestelwagens aan begin doorbraak

Het aanbod volledig elektrische (BEV) bestelwagens begint toe te nemen. Ook de vraag groeit langzaam. Het aandeel BEV in nieuwe registraties van bestelwagens steeg in de periode januari – augustus 2021 tot 3,3%. Lease volgt deze trend en is goed voor bijna 30% van de nieuwe geregistreerde elektrische bestelwagens. Het aandeel BEV in bestelwagens zal moeten versnellen om de Nederlandse ambities in Zero-emissie stadslogistiek te behalen.

55

Bewust gebruik leaseauto

Het daadwerkelijk aantal gereden kilometers van leaseauto’s op basis van in 2020 beëindigde leasecontracten lag voor zakelijke leasepersonenauto’s gemiddeld op 31.400 kilometer per jaar en voor private lease op 14.900 kilometer per jaar. Dit is in beide gevallen lager dan in eerdere jaren. De leaseauto blijft een onmisbaar vervoermiddel, maar er wordt wel scherp gekeken naar de noodzaak van reizen.

66

Meer leasefietsen

Zo’n 40% van de autoleasemaatschappijen biedt ebikes aan. In totaal bestond de vloot van VNA leden halverwege 2021 uit ruim 19.000 ebikes. De vloot groeit snel en de verwachting is dan ook dat het aantal leasefietsen verder toeneemt. Ebikes zijn een interessant alternatief voor of aanvulling op auto’s en ov op kortere afstanden.