iStock-1147511701

Duurzame mobiliteit in cijfers

Elektrisch rijden draagt bij aan een duurzamer Nederland. Daarom zetten we op deze pagina cijfers en feiten op een rij als het gaat om duurzame mobiliteit. 


Afbeelding1

Groot aandeel lease in groeiend ‘stekker’ park

Eind juni 2020 bestaat het Nederlandse ‘stekker’ personenautopark uit ruim 122.000 volledig elektrische auto’s (Battery Electric Vehicle = BEV) en iets minder dan 100.000 PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Met een aandeel van 54% leveren leasemaatschappijen een grote bijdrage aan het BEV park. Van alle in Nederland geregistreerde PHEV’s staat 30% op naam van leasemaatschappijen.

Afbeelding2

Bijna 1 op 8 nieuwe leaseauto’s met stekker

In de periode januari-juli 2020 werden bijna 19.000 nieuwe BEV’s en een kleine 7.500 nieuwe PHEV’s geregistreerd. Leasemaatschappijen zijn goed voor ruim 60% van de nieuwe BEV’s en meer dan 35% van de nieuwe PHEV’s. Binnen de nieuw geregistreerde leaseauto’s steeg het aandeel PHEV’s in 2020 t/m juli naar 2,3% versus 0,7% in dezelfde periode in 2019. Het aandeel BEV’s bleef t.o.v. vorig jaar stabiel rond de 10%. 

Afbeelding3

Steeds meer laadpalen

Gezien de forse stijging van het aantal auto’s met stekker is het fijn dat Nederland een uitgebreid netwerk van laadpunten kent. Nederland loopt voorop in laadinfrastructuur, maar landen als Duitsland, Frankrijk en België zijn bezig aan een inhaalslag. In Nederland steeg het aantal (semi) publieke laadpalen in de periode dec’19 tot en met juli’20 met 18% tot bijna 60.000. Ook het aantal snellaadpunten nam met 6% toe tot 1.462.

Afbeelding3

Dalende CO2 uitstoot leaseauto’s per kilometer

De gemiddelde CO2 uitstoot van nieuw geregistreerde leaseauto’s daalde van 117 gram CO2 per kilometer in de periode januari-juli 2019 naar 111 gram CO2 per kilometer in dezelfde periode 2020. Naast zuinigere benzine- en dieselauto’s draagt ook het stijgende aandeel hybride, PHEV’s en BEV’s hier aan bij. Het is waarschijnlijk dat de gemiddelde uitstoot richting het einde van 2020 verder afneemt door relatief veel registraties van BEV’s aan het einde van het jaar.

DM foto 5

Minder kilometers

Het daadwerkelijk aantal gereden kilometers van leaseauto’s op basis van in 2019 beëindigde leasecontracten lag voor zakelijke leasepersonenauto’s gemiddeld op 33.100 kilometer per jaar en voor private lease op 16.900 kilometer per jaar. Dit is in beide gevallen iets hoger dan in 2018, maar wel fors lager dan in 2017 (gemiddeld 36.600 zakelijk en 18.900 private lease). Voor 2020 wordt een verdere daling verwacht door COVID-19 en een toename in thuiswerken.

afbeelding

Meer lease ebikes

Ruim een kwart van de autoleasemaatschappijen biedt ebikes aan. In totaal bestond de vloot van VNA leden eind 2019 uit 7.700 ebikes. Dit aantal is nog relatief beperkt ten opzichte van het totale Nederlandse ebike park van naar schatting 2,5 miljoen. De verwachting is echter dat het aantal lease ebikes in 2020 toeneemt. De populariteit van ebikes groeit en de fiets van de zaak regeling is sinds 2020 (fiscaal) aantrekkelijker geworden.