Opleiding

Examen - IBKI

De uitvoering van het examen heeft de VNA uitbesteed aan het onafhankelijke instituut IBKI, examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche in Nieuwegein.

Alles wat u moet weten over het examen doen, het aanmelden en de examentarieven vindt u op de pagina van het IBKI. Onderstaand staat alle praktische informatie over de deelname aan het examen VNA-Leasing I in drie modules.

Examen doen via een opleider (groepsaanmelding)
Voor meer informatie over het aanmelden van een groep, kunt u terecht bij uw opleider.  Fleet Knowledge, KPI Training of ProActive Automotive.   
 
Individueel aanmelden
Individuele kandidaten melden zich aan via het aanmeldingsformulier. Vanwege de handtekening voor de eenmalige incasso en het meesturen van een kopie van een identiteitsbewijs moet het aanmeldingsformulier per post worden verstuurd (geen postzegel nodig) aan:

IBKI Examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche
t.a.v. de afdeling Examenorganisatie
Antwoordnummer 2427
3430 VB NIEUWEGEIN

Uiteraard kan ook de werkgever de aanmelding en betaling namens de kandidaat regelen. Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voor de examendatum. Het IBKI bevestigt de aanmelding en nodigt de kandidaat uit voor het examen.

Toelatingseisen
Er zijn geen bijzondere eisen voor toelating of vooropleiding. Houd er wel rekening mee dat zowel het gehele examen VNA Leasing I als de examens voor de drie modules op minimaal MBO-niveau zitten. Het advies is om altijd te beginnen met de module VNA Basiskennis Autoleasing.

Examengeld
De kosten voor de deelcertificaten bedragen per 1 april 2024 (excl. btw):

  1 module 2 modules* 3 modules*
VNA leden €  96 € 144 € 191
Niet-VNA leden € 141 € 211 € 270

* als de examens voor de verschillende modules gelijktijdig worden afgenomen. 

Een voorbeeld van de examenvragen vindt u hier.

Examenreglement
Op examens voor VNA Leasing I in modules is het examenreglement van de VNA/IBKI van toepassing.

Examenopbouw deelcertificaten

  Aantal vragen Beschikbare tijd
Module 1 - Basiskennis autoleasing 25 meerkeuzevragen 35 minuten
Module 2 - Calculatie en fiscaliteit 25 meerkeuzevragen, incl. 4 rekenvragen 45 minuten
Module 3 - Contracten en beheer 25 meerkeuzevragen 35 minuten
Module 1, 2 en 3 gelijktijdig
Volledige VNA Leasing I examen
75 meerkeuzevragen, incl. 4 rekenvragen 115 minuten

Examenresultaat
Examenresultaten en de bijbehorende waardedocumenten (resultatenlijst, certificaten, branchepaspoort) worden binnen 12 dagen aan de kandidaten opgestuurd. Antwoorden op inhoudelijke vragen, zoals de juiste antwoorden van de examenvragen, worden niet verstrekt.

Werkgevers hebben de keuze om zelf de resultaten en de waardedocumenten van hun werknemers te ontvangen. Indien zij dat niet wensen, kunnen zijn opteren voor alleen een overzicht van de resultaten. Kandidaten ontvangen dan wel zelf hun resultaat en waardedocumenten. In beide gevallen dient een e-mail met dit verzoek gericht te worden aan info@ibki.nl, voorzien van het postadres en de gegevens van de contactpersoon.

Slagingspercentage 

Het slagingspercentage voor de 3 modules ineens bedraagt gemiddeld circa 78%.
 
De examens worden maandelijks digitaal afgenomen in Nieuwegein en in de IBKI-vestigingen in Zwolle, Dordrecht en Helmond. Een digitaal examen is ook mogelijk op een door IBKI goedgekeurde locatie bij een VNA-lid of bij een Opleider.  

Kijk hier voor meer informatie over het examen bij IBKI en een overzicht van de examendata met bijbehorende locaties.

Opmerkingen over of suggesties bij het VNA-examen?
De VNA en het IBKI stellen uw feedback op de examens uiteraard zeer op prijs. Dat geldt voor kandidaten, maar ook voor opleiders. Voor uw op- of aanmerkingen en suggesties bij het afnemen van de examens voor VNA Leasing I, kunt u het contactformulier op de IBKI-website gebruiken.


Aanvullende artikelen