CBS indexcijfers

excl brandstof.JPGSinds 2001 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in nauw overleg met de VNA, het indexcijfer van leaseprijzen in Nederland bij. Het indexcijfer geeft de stand weer van operationele leaseprijzen (maandbedragen) van voertuigen in Nederland, uitgesplitst naar personenauto, bestelauto en vrachtauto.