Private lease in cijfers 2017

Private lease blijft groeien en maakt per december 2017 zelfs al 15% procent uit van het totaal aan door VNA-leasemaatschappijen geleaste personenauto's. De VNA-leden groeiden 64%: van 59.300 naar 97.000. Totaal groeide de markt 61%: van 64.000 in 2016 naar 103.000 aan het einde van 2017.

Maandtermijn bedrag

De maandelijkse leasetermijn is afhankelijk van het type auto, de looptijd van het contract en de te rijden kilometers. Ruim de helft van de private leaserijders blijft qua maandbedrag onder de 300 euro. De klasse tussen 200 en 300 euro is het meest frequent.

 

Doelgroepen
Private leaserijders, zowel mannen als vrouwen zijn te vinden in alle leeftijden. Ongeveer een derde zijn vrouwen. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van 2016.

De meeste private leaserijders komen uit de leeftijdsgroep 46-55 jaar. Maar er zijn ook substantiële aantallen jongeren en ouderen. Vergeleken met 2016 is het aandeel van klanten in de oudere groep (56+) licht gestegen ten opzichte van de jongeren.

Klik hier om alle infographics te downloaden.

Meer informatie Keurmerk Private Lease
Het onafhankelijke Keurmerk Private Lease is gelanceerd op 1 februari 2016 en wordt breed gedragen door diverse consumentenorganisaties.

Inmiddels hebben vier op de vijf nieuw ingezette private leaseauto's een contract onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op www.keurmerkprivatelease.nl.