VNA Autoleasemarkt in cijfers 2012

De leasevloot in Nederland groeit langzaam. De groei zit bij personenauto’s: het aantal leasepersonenauto’s neemt in 2012 met 15.100 toe, dat wil zeggen een groei met 2,7 procent ten opzichte van 2011, zie bovenstaande tabel. Het aantal leasebestelauto’s loopt, vermoedelijk mede onder invloed van de economische crisis, echter terug. In 2012 zijn het er 11.800 minder dan in 2011: min acht procent.
Diesel- en benzineauto’s worden steeds zuiniger in brandstofverbruik, wat zich vertaalt in een lagere CO2-uitstoot en een navenant lagere fiscale bijtelling. In 2011 voldeed een kwart van de nieuw ingezette auto’s aan de eisen voor de veertien procent bijtelling, in 2012 loopt dat aandeel op tot 37 procent. Het aandeel van nieuwe auto’s in de hoogste bijtellingsklasse (vijfentwintig procent) loopt terug van drieëndertig tot twintig procent. Het aantal nieuwe auto’s met een nul procent bijtelling is nog zeer beperkt: in 2012 zijn het er 2.100. Zie bovenstaande grafiek.
De gemiddelde periode waarover leasecontracten lopen bedraagt 47 maanden, net onder de vier jaar. De periode voor in 2012 nieuw aangegane contracten lopen is korter: 43 maanden. De gerealiseerde termijn van beëindigde contracten is een goede indicator voor de daadwerkelijke looptijd, rekening houdend met voortijdige beëindiging. De gemiddelde gerealiseerde looptijd van beëindigde contracten komt in 2012 uit op veertig maanden, een fractie minder dan in 2011. Zie bovenstaande grafiek

Klik hier om het volledige rapport VNA Autoleasemarkt in cijfers 2012 te downloaden.
Klik hier om de samenvatting van het rapport VNA Autoleasemarkt in cijfers te downloaden.
Klik hier om de Engelse samenvatting van het rapport VNA Autoleasemarkt in cijfers te downloaden.

Klik hier om het volledige rapport VNA Autoleasemarkt in cijfers 2011 te downloaden.
Klik hier om het volledige rapport VNA Autoleasemarkt in cijfers 2010 te downloaden.