Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid. VVN komt op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

VNA ondersteunt de campagnes die door VVN worden gepubliceerd.

www.veiligverkeernederland.nl

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar