Opleiding

iStock_000004751029Small

Autoleasemaatschappijen hebben in de afgelopen decennia een forse professionaliseringsslag gemaakt. Hierdoor groeit de behoefte aan hoger opgeleid, deskundig personeel sterk. Autoleasing en wagenparkbeheer is immers een vak op zich. En dat vraagt om competente medewerkers met een passend kennisniveau. De VNA heeft daarom objectieve criteria (eindtermen) geformuleerd waarmee dat kennisniveau kan worden geëxamineerd: het VNA Leasing I examen.

Eindtermen opgesteld
De vastgestelde eindtermen voor de opleiding worden bewaakt door de VNA Examencommissie. Deze eindtermen geven weer wat de cursist moet weten om de deelcertificaten en het gehele VNA-certificaat Leasing I te kunnen behalen. De VNA geeft dus geen beoordeling van de diverse opleidingen in de branche, maar heeft criteria ontwikkeld voor een gecertificeerd examen. Daarmee kan het voor de autoleasebranche noodzakelijke kennisniveau objectief worden getoetst. In principe kunnen alle opleidingsinstituten in Nederland een opleiding ontwikkelen voor het VNA-certificaat Leasing I. Leasemaatschappijen/medewerkers kiezen zelf de opleider van hun voorkeur. Ook kunnen zij de opleiding intern verzorgen.

Drie modules 

Het VNA Leasing I examen is opgesplitst in drie modules*:

  • Module 1: VNA Basiskennis Autoleasing
  • Module 2: VNA Calculatie & Fiscaliteiten
  • Module 3: VNA Contracten & Beheer

Ook het examen wordt modulair aangeboden. Kandidaten kunnen examen doen in één of meerdere modules per keer, afhankelijk van bedrijfsbeleid en/of individuele behoefte.

De eindtermen voor het modulaire examen VNA Leasing I zijn in te zien via deze link. Voor het examen module 1 (VNA Basiskennis Autoleasing) van VNA Leasing I is slechts kennis van een deel van de begrippenlijst noodzakelijk. In de VNA begrippenlijst staat aangegeven welke begrippen bij Module 1 van toepassing zijn. Actueel is versie 25.

Opleidingsinstituten
Zoals hierboven al is geschreven: de VNA certificeert geen opleidingen of instituten. Uiteraard weet de VNA wel wie opleidingen verzorgt op het gebied van autoleasing en wagenparkbeheer. Klik hier voor een overzicht.

* In 2012 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het VNA Leasing I examen. De grootste verandering ten opzichte van het vorige examen is de splitsing van het VNA Leasing I examen in drie modules.

Direct naar