Auto's rijdend door een bos

Bereikbaarheid

Slim benutten van bestaande netwerken en mobiliteitsoplossingen

Betaalbaarheid en toegankelijkheid van mobiliteit om te reizen van en naar huis, werk, onderwijs, zorg en recreatie zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Als leverancier van breed uiteenlopende mobiliteitsoplossingen voor het bedrijfsleven en particulieren is de autoleasesector een belangrijke katalysator voor maatschappelijk welzijn en economische groei.

Feiten & cijfers

Ongeveer 85% van de zakelijke reizigers reist tijdens de spitsuren. Zo’n 40% daarvan zegt de spits niet te kunnen vermijden. Van de groep die tijdens de spits reist, geeft 68% aan last van de drukte en extra reistijd te hebben. Zakelijke reizigers geven dat met 75% het vaakst aan en fietsers met 26% het minst. Het gaat al met al om een enorm contingent aan zakelijke reizigers dat tijdens de spits reist en aangeeft dit als onprettig te ervaren. 

Feiten en cijfers
Auto

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Betaalbaarheid en toegankelijkheid van mobiliteit zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de samenleving en een katalysator voor maatschappelijk welzijn en economische groei. Wij roepen de politiek op om Nederland in beweging te houden met schone, duurzame en betaalbare mobiliteit en extra te investeren in beheer en onderhoud van infrastructuur.”

Veelgestelde vragen over bereikbaarheid

Waarom zet de VNA zich in voor een betere bereikbaarheid?

Goede verbindingen en een soepele doorstroming van het verkeer is belangrijk voor de bereikbaarheid van Nederland. Het maakt woon-werkverkeer prettiger en kostenefficiënter en arbeid aantrekkelijker. Daarnaast is de vrijheid en het gemak om te reizen van en naar huis, werk, onderwijs, zorg en recreatie van groot belang voor welvaart en welzijn, terwijl minder verkeersopstopping minder belastend is voor milieu en klimaat. Maar dan is een goed functionerende infrastructuur een vereiste. Als leverancier van breed uiteenlopende mobiliteitsoplossingen voor het bedrijfsleven en particulieren levert de autoleasesector een maatschappelijke en economische bijdrage. Als branchevereniging van autoleasemaatschappijen in Nederland werkt de VNA dan ook samen met overheidsinstanties en andere stakeholders om bereikbaarheid en duurzaamheid van mobiliteit te bevorderen. In dit kader maakt de VNA ook deel uit van de Mobiliteitsalliantie, een samenwerking van partijen uit de mobiliteitsbranche die met elkaar proberen de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren door het op de agenda te krijgen in Den Haag

Hoe ontwikkelt de filedruk in Nederland?

De filedruk in Nederland neemt steeds verder toe. Met een toename van 17% is de filedruk (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen in 2023 opnieuw gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Nederland heeft na België de grootste verkeersdrukte van Europa en de filedruk is terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het effect van thuiswerken en buiten de spits reizen is nauwelijks meer zichtbaar. De verkeersintensiteit op het wegennet is dagelijks zo hoog, dat iedere beperking of afsluiting direct gevolgen heeft voor de doorstroming. De toename van de filedruk is mede te wijten aan de toename van het aantal zakelijke autokilometers in 2023, met 4% ten opzichte van een jaar eerder. Ongeveer 85% van alle zakelijke reizigers reist tijdens de spitsuren. Daarvan zegt zo’n 40% geen mogelijkheid te hebben om de spits te mijden. 

Hoe draagt leasing bij aan het verminderen van verkeersdrukte op de Nederlandse wegen?

Leasing kan bijdragen aan het verminderen van verkeersdrukte door het aanbieden van flexibele en alternatieve mobiliteitsoplossingen voor woon-werkverkeer. Door deze diensten te faciliteren en te adviseren, moedigt de leasemarkt werknemers en werkgevers aan om slimmere keuzes te maken in hoe en wanneer ze reizen.