Bestelwagenlease

Bestelwagenlease

Zorgeloos rijden, beter ondernemen

Bestelwagens spelen een belangrijke rol voor ondernemend Nederland. Leasemaatschappijen geven ondernemers advies, ontzorgen en zijn goed op de hoogte van de fiscale regels. Hiermee worden ondernemers in uiteenlopende sectoren ondersteund en levert de leasesector een belangrijke bijdrage aan economische vooruitgang. 

Feiten & cijfers

In 2023 zijn in totaal 26.861 nieuwe bestelwagens geregistreerd door de Nederlandse leasemaatschappijen (excl. financiële lease). Dat is een toename van 19,2% ten opzichte van een jaar eerder. Bovendien was er sprake van een belangrijke groei van het aantal volledig elektrische bestelwagens. Dit aandeel nam toe tot 17% van het totaal aantal leaseregistraties, vergeleken met 8,9% in 2022. 

meer feiten & cijfers
Bestelwagens
Jos van den Broek, Beleidsmanager

“Net als bij de personenauto’s speelt de autoleasesector ook in het bedrijfswagensegment een onmisbare rol in de verduurzaming van zakelijke mobiliteit in Nederland. In 2023 was 1 op de 6 nieuwe leasebestelwagens volledig elektrisch, ofwel 17% vergeleken met 8,9% een jaar eerder, waarmee het autoleasewagenpark sneller elektrificeert dan de rest van de markt.” 

Veelgestelde vragen over bestelwagenlease

Wat zijn de gevolgen van de invoering van bpm voor bestelwagens?

De vrijstelling van bpm voor bestelwagens zoals we die kennen sinds 2007, vervalt per 1 januari 2025. De bpm-regels voor bestelwagens worden dan gelijk getrokken met die van personenauto’s. De bpm die moet worden afgedragen bij de nieuwregistratie van de bestelwagen, wordt dan berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Emissievrije bestelauto’s met een CO2-uitstoot van 0 g/km blijven onveranderd vrijgesteld van bpm om de keuze voor schone mobiliteit te stimuleren.

Wat is het standpunt van de VNA ten aanzien van de bpm-invoering voor bestelwagens?

De VNA ziet in het afschaffen van de bpm-vrijstelling voor bestelwagens niet alleen een onredelijk hoge lastenverzwaring voor ondernemers, maar waarschuwt ook voor de negatieve, contraproductieve effecten op de verduurzaming van het bestelwagenpark en de beoogde CO2-reductie van het wegverkeer. In plaats van overstappen naar elektrisch zullen veel ondernemers voor het einde van de bpm-vrijstelling nog een dieselbestelwagen aanschaffen en langer doorrijden in huidige dieselwagens, doordat een elektrische bestelwagen voor veel toepassingen nog geen volwaardig alternatief is.

Wat zijn de regels voor bestelwagens met betrekking tot milieuzones?

Meerdere gemeenten in Nederland hebben de invoering van een zero-emissiezone (ZE-zone) voor bestelwagens aangekondigd vanaf 1 januari 2025 of later. Dat betekent dat een bepaald gebied vanaf de ingangsdatum alleen toegankelijk is voor bestelwagens zonder uitstoot (elektrisch of waterstof). Er geldt wel een overgangsregeling. Bestelwagens met een verbrandingsmotor die voldoen aan de Euro 5-emissienorm hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZE-zones. Bestelwagens uit de emissieklasse Euro 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZE-zones. Er gelden wel uitzonderingen en ontheffingen voor specifieke voertuigen. Lees hier meer over de ZE-zones. 

Geldt de overheidssubsidie voor een elektrische bestelwagen ook bij leasing?

Ja, behalve bij koop geldt de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) ook voor elektrische bestelwagens die via financial lease worden aangeschaft. De SEBA is een tegemoetkoming die een ondernemer kan aanvragen bij de RVO en geldt alleen voor emissievrije bestelwagens van het type N1 of N2. De subsidie bedraagt 7% van de netto catalogusprijs met een maximum van € 5.000 per voertuig. Voor middelgrote ondernemingen is deze subsidie 10%. Voor non-profit instellingen en MKB-bedrijven is de subsidie gesteld op 12%. Het maximum blijft € 5.000 per bestelauto.