VNA Stuurt Met Mobiliteitsalliantie Brandbrief

VNA stuurt met de Mobiliteitsalliantie brandbrief over infrabudget aan formerende partijen

Gepubliceerd op 19 oktober 2021
bereikbaarheid

Infrastructuur ligt weliswaar uitdrukkelijk op de formatietafel, maar het scenario dreigt dat er alleen eenmalige potjes geld komen in plaats van structurele investeringen. VNA deelt met de partners uit de Mobiliteitsalliantie de zorgen en ondersteunt dan ook de gezamenlijke oproep aan de formerende partijen.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Na jaren bezuinigingen op het infrastructuurbudget is er structureel meer nodig om Nederland bereikbaar te houden, nu en op de middellange termijn. De Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toont recent aan dat de mobiliteitsbehoefte en het aantal verplaatsingen tot 2040 met tientallen procenten toenemen. Daar moet nu op geanticipeerd worden, zeker in het licht van de grote opgaven die er liggen, denk aan de klimaatdoelen en het realiseren van bereikbare, nieuwe wijken in Nederland.”