KERNGEBIED Fietslease

Fietslease

Duurzaam alternatief voor de auto en een gezonde leefstijl

Sinds de opkomst van de elektrische fiets (e-bike) is het aantal fietskilometers aanzienlijk toegenomen en blijkt de e-bike voor steeds meer forenzen een passend vervoersalternatief. Fietslease speelt daarin een belangrijke rol. 

Lease maakt de relatief dure e-bike voor een grotere groep consumenten bereikbaar, terwijl de e-bike een groot potentieel heeft als duurzaam alternatief voor zakelijk autoverkeer voor korte tot middellange afstanden. Daarmee levert de leasefiets een actieve bijdrage aan een gezonde levensstijl, minder verkeersdrukte en verdere verbetering van de luchtkwaliteit.

Feiten & cijfers

De omvang van het totale fietsleasepark in Nederland is sinds 2021 ruim verdrievoudigd tot circa 72.000 leasefietsen eind 2023. Daarvan nemen e-bikes met zo’n 80% het overgrote deel van het leasepark voor hun rekening. Parallel aan de totale markt neemt ook het aantal zakelijke leasefietsen sterk toe. Inmiddels wordt bijna de helft van alle leasefietsen aangeschaft via zakelijke lease. 

meer feiten & cijfers
Fietslease
Renate Hemerik, voorzitter VNA

“We zijn verheugd met de stappen die tot dusver zijn doorgevoerd voor het verduidelijken en vereenvoudigen van de fiscale regels rondom zakelijke fietslease. Denk aan de invoering van de forfaitaire bijtelling dankzij intensief lobbywerk van de VNA. Maar de inzet van een fiets van de zaak moet nog simpeler en aantrekkelijker worden voor werkgevers en werknemers. Wij blijven ons inzetten om dit in samenwerking met de overheid te verbeteren en de leasefiets voor nog meer mensen aantrekkelijk te maken.” 

Veelgestelde vragen over fietslease

Moet er bijtelling worden betaald voor een (elektrische) fiets van de zaak?

Als een werkgever een nieuwe of gebruikte fiets van de zaak ter beschikking stelt die behalve voor zakelijke ritten (waaronder woon-werkverkeer) ook voor privéritten wordt gebruikt, moet de gebruiker bijtelling betalen. De bijtelling voor een fiets van de zaak is gebaseerd op dezelfde methodiek als de bijtelling voor een auto van de zaak. Echter, de bijtelling van een fiets is slechts 7% van de consumentenadviesprijs, inclusief btw per jaar. Dit percentage geldt voor alle soorten fietsen, variërend van klassieke fietsen tot e-bikes en speed-pedelecs.  

Is het mogelijk een fiets én een auto van de zaak tegelijkertijd te hebben?

Ja, het combineren van een fiets en een auto van de zaak is mogelijk. Echter gelden wel aparte fiscale regels voor de fiets en de auto. Zo is er een groot verschil tussen de bijtellingspercentages van beide vervoersmiddelen en de btw-correctie van het privégebruik van de auto moet afzonderlijk worden behandeld.  

Wat gebeurt er met de fiets aan het einde van de looptijd van het leasecontract?

Dat is afhankelijk van de gekozen leasevorm. Mogelijk gaat de fiets terug naar de leasemaatschappij, maar het is in veel gevallen ook mogelijk om de fiets over te nemen. Houd er wel rekening mee dat als de fiets door de werknemer wordt overgenomen voor een lagere prijs dan de marktwaarde, het verschil dan wordt belast als loon. Dit kan eventueel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ondergebracht. Wat betreft de afschrijving van de fiets mag een waardevermindering van 20% per jaar worden gehanteerd. Als de fiets 5 jaar oud is, mag de waarde op ‘nul’ worden gesteld. Dit staat vermeld in de update van de Handreiking Privégebruik Fiets [link??] van de Belastingdienst.