Fietslease in cijfers

Fietslease in cijfers

2023

De omvang van het totale fietsleasepark in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Eind 2019 betrof het een kleine 8.000 fietsen. Sinds eind 2023 zijn dat er 71.800. 

Fietslease afgelopen 2 jaar verdrievoudigd

Met de opkomst van e-bikes is de inzetbaarheid van de fiets als vervoermiddel toegenomen. Reden voor steeds meer leasemaatschappijen om ook fietsen aan te bieden. Met succes, want sinds 2021 is het aantal leasefietsen ruim verdrievoudigd. Kijken we terug tot 2019 dan gaat het bijna om een vertienvoudiging

4 op 5 leasefietsen zijn e-bikes

De gemiddelde aanschafprijs van een elektrische fiets ligt op bijna €2.600 (bron: BOVAG/RAI). Met die relatief hoge aanschafprijs is lease belangrijker geworden. Lease neemt de investering op zich evenals risico’s van bijvoorbeeld reparatie en restwaarde. In het fietsenpark van VNA leden zien we dat bijna 80% van de leasefietsen elektrisch is.

Park leasefietsen VNA leden naar type fiets
Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Fietslease moet nóg simpeler en aantrekkelijker worden voor werkgever en werknemer. De administratieve rompslomp rondom de fiets van de zaak werkt demotiverend. Daarnaast schuurt het gebruik van een fiets van de zaak met de onbelaste reiskostenvergoeding, de werkkostenregeling en de bijtelling. Als we samen met de overheid ervoor kunnen zorgen dat daar minder mensen op afhaken, wordt de toekomst voor de leasefiets nog mooier.” 

Park fietslease zakelijk - VNA leden

Zakelijke fietslease groeit 10% in 2023

Fietslease aan zakelijke klanten neemt toe, maar moest het in 2023 wel met een meer bescheiden groei doen dan in eerdere jaren. Het park klom met 10% naar een kleine 29.000 fietsen. Met simpelere fiscale regels valt nog veel te winnen. 

Park private fietslease - VNA leden

Private fietslease in de lift

Fietslease aan particulieren zit sterk in de lift. Na een forse toename in 2022 groeide het park in 2023 met 65%. Daarbij werd de grens van 40.000 overschreden.   

Park leasefietsen VNA leden naar type klant

56% particulier en 44% zakelijk

Dankzij de sterke groei van private lease in 2023 domineert deze vorm nu het park leasefietsen van VNA leden. Het aandeel private ligt op 56% tegenover 44% zakelijke lease.