KERNGEBIED Fiscaliteit

Fiscaliteiten

Alles over leasing en fiscaliteiten

In de dynamische wereld van leasing spelen fiscaliteiten een omvangrijke rol. Of het nu gaat om zakelijke of private lease, een werkgever die een vervoersmiddel van de zaak ter beschikking stelt, of een werknemer die er gebruik van maakt – alle betrokken partijen hebben direct of indirect te maken met één of meerdere vormen van autobelastingen. Daarnaast gelden afwijkende regels en fiscale voordelen voor duurzame mobiliteitsvormen, zoals elektrische voertuigen.

Feiten & cijfers

Als een werknemer in een private leaseauto rijdt, maar meer dan € 0,23 per zakelijk verreden kilometer krijgt vergoed van zijn werkgever, dan is er volgens de fiscus sprake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak. Dat betekent dat de berijder bijtelling moet betalen. Ondanks dat de auto door een privépersoon via private lease is geleaset. 

Meer feiten & cijfers
Overheid

Gert Duits, Beleidsmanager

“De VNA speelt een actieve rol in het maken van afspraken met de Belastingdienst. Zo hebben we bijvoorbeeld twee regelingen getroffen om administratief ingewikkelde situaties te voorkomen voor de bijtelling bij het gebruik van flexibele mobiliteits-concepten. Ook zijn we actief betrokken bij de vereenvoudiging van de fiscale regels voor fietslease.” 

Veelgestelde vragen over fiscaliteiten

Moet er bijtelling worden betaald voor een deelauto die door een werkgever ter beschikking is gesteld en die door meerdere collega’s wordt gebruikt voor privéritten?

In dit geval hoeft er geen bijtelling te worden betaald, mits wordt voldaan aan de afspraken uit de ‘Brancheregeling Privégebruik Deelauto’. Deze regeling is door de VNA in overleg met de Belastingdienst tot stand gekomen. De kern van deze regeling is dat de gebruiker van de auto een zakelijke, marktconforme huurprijs betaalt. De werkgever treedt dan op als verhuurder en stelt de auto in dat geval niet ter beschikking in de zin van de bijtellingswetgeving.

Moet er bijtelling worden betaald voor een private leaseauto?

Bijtelling kan volgens de wet van toepassing zijn als de werkgever de kosten van een private leaseauto van de werknemer betaalt. Zo is bijtelling aan de orde als er sprake is van een integrale kostenvergoeding van de auto (eventueel verminderd met een bedrag voor privégebruik), als bijvoorbeeld alle leasekosten worden vergoed. Als de werknemer alleen een autokostenvergoeding ontvangt van (maximaal) € 0,23 per zakelijk verreden kilometer, dan is er geen sprake van het ter beschikking stellen van een auto: geen bijtelling dus. Dit geldt ook als een eventueel surplus van het mobiliteitsbudget als loon in geld wordt aangemerkt en als zodanig wordt uitbetaald. 

Hoe zit het met de bijtelling bij een bestelauto die door meerdere werknemers wordt gebruikt?

Voor bestelauto’s die voortdurend door verschillende werknemers worden gebruikt, geldt een eindheffingsregeling in de loonbelasting. In plaats van een gedeeltelijke bijtelling bij meerdere werknemers, heeft de werkgever de mogelijkheid om de bijtelling ‘af te kopen’ voor € 300 per jaar per bestelauto. Door het karakter van de zogenaamde eindheffing merkt de werknemer niets van deze bijtelling op zijn loonstrook, terwijl privégebruik van de bestelauto is toegestaan. Deze regeling mag echter alleen worden toegepast als het werkelijke privégebruik niet eenvoudig aan de afzonderlijke werknemers is toe te rekenen.