Nieuwe leaseauto’s: 10 trends uit 2022

Nieuwe leaseauto’s: 10 trends uit 2022

Gepubliceerd op 07 februari 2023
feiten & cijfers

Een gebrekkige aanvoer van nieuwe auto’s stelde de leasebranche in 2022 voor uitdagingen. De sterke economische groei en krappe arbeidsmarkt zorgden namelijk voor extra vraag naar leaseauto’s. Om toch aan die groei te kunnen voldoen, wordt meer gebruik gemaakt van (jong) gebruikte voertuigen. Daarnaast werkt de leasebranche volop mee aan de verduurzaming van het Nederlandse personenautopark. Private lease gaat in toenemende mate aan de stekker.

De leasevloot verandert in hoog tempo. In dit artikel deelt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) de belangrijkste trends in 2022 in nieuwe leaseauto’s.

1. Er is meer vraag naar leaseauto’s, maar er werden minder nieuwe leaseauto’s geregistreerd

De registraties van nieuwe lease personenauto’s daalden in 2022 volgens cijfers van RDC met 3,3% (-5.400) tot iets meer dan 156.000. Dit werd echter gecompenseerd door inkoop van jonge gebruikte auto’s en herinzet van leaseauto’s: +39% (+16.000) tot ruim 57.000. De totale omvang van het leasepark blijft daarnaast op peil door auto’s langer in te zetten (contractverlenging). Ook in bestelwagens is deze trend zichtbaar. De registraties van nieuwe lease bestelwagens daalden licht, maar er was flinke groei in inzet en herinzet van jonge gebruikte bestelwagens.

2. Er is sprake van een doorbraak in elektrische lease bestelwagens

Terwijl het totaal aantal leaseregistraties van nieuwe bestelwagens licht daalde, is wel duidelijk sprake van een toename in elektrische bestelwagens. Het aandeel volledig elektrisch stijgt van een kleine 4% naar bijna 9%.

3. Het aandeel elektrisch in lease personenauto’s groeit dankzij private lease

Het aandeel volledig batterij elektrisch (BEV) in de nieuwe leaseregistraties stijgt bij personenauto’s van 22,3% naar 25,4%. Die groei is volledig te danken aan private lease. In dit segment nam het aandeel toe van een kleine 11% in 2021 naar 26% in 2022. Private lease maakt het particulieren makkelijker om elektrisch te rijden. De relatief hoge investering (aanschafprijs) wordt gedaan door de leasemaatschappij, terwijl de consument profiteert van de lagere kosten voor het gebruik.

4. De hogere bijtelling zet echter een rem op elektrisch in de zakelijke lease personenautomarkt

Kijken we naar de zakelijke markt dan zien we juist krimp in het aandeel vol-elektrisch. Dit segment was een voorloper als het ging om elektrificatie. Nadat het BEV-aandeel al stagneerde in 2021 op 27%, was in 2022 sprake van een krimp naar 25%. De snelle afbouw van de korting op de bijtelling, in combinatie met hogere prijzen voor nieuwe elektrische auto’s, leidt tot een zorgelijke ontwikkeling als het gaat om het BEV-aandeel in de zakelijke markt. 

Renate Hemerik, voorzitter VNA

Het afbouwen van het fiscale voordeel - en daarmee evident hogere kosten - voor elektrische auto's zorgt voor twijfel onder zakelijke leaserijders. Het veranderende en onzekere overheidsbeleid betaalt zich uit in deze cijfers: er wordt minder vaak gekozen voor een vol-elektrische auto. Vanaf 2026 verdwijnt het fiscale voordeel helemaal. Dan geldt voor alle auto's dezelfde bijtelling van 22%, of deze nu elektrisch, hybride of met een conventionele verbrandingsmotor uitgerust zijn. Dat er nu al minder leaserijders gekozen hebben voor elektrisch is een sterk signaal richting de overheid.
Er wordt veel gesproken over normeren en beprijzen maar zonder de markt te blijven stimuleren, zakelijk én particulier, gaan we de klimaatdoelen richting 2030 écht niet halen. Met de huidige belastingplannen is volstrekt onvoldoende instrumentarium voorzien om de transitie te versnellen. Zo moet de bijtelling hoe dan ook aantrekkelijk blijven voor EV’s en kan het niet zo zijn dat EV’s door de gewichtshandicap zelfs een hogere MRB moeten gaan betalen vanaf 2025. VNA roept op om de transitie naar elektrisch rijden haalbaar en betaalbaar te houden. De omslag naar elektrisch is nog geen gelopen race.”

5. Hybride blijft populair, diesel vrijwel verdwenen

Hybride auto’s zijn populair, voor wie niet de stap naar volledig elektrisch wil of kan zetten. Het aandeel hybride in nieuw geregistreerde leaseauto’s neemt toe van 19,5% naar 22%. Het aandeel plug-in hybride (oplaadbaar met een stekker) groeit daarnaast van 7% naar 7,9%. Het aandeel van uitsluitend op benzine rijdende auto’s daalt van 49,5% tot 43,6%. Het aandeel diesel is gereduceerd tot minder dan 1% van de nieuwe leaseauto’s.

6. Ondanks een lager aantal nieuwe leaseauto’s, werd wel meer geld geïnvesteerd

Elektrificatie van auto’s brengt voorlopig extra investeringen met zich mee. Deze ontwikkeling, samen met de krapte in de automarkt, leidde tot een hogere gemiddelde aanschafprijs (catalogusprijs inclusief belastingen). Deze steeg voor nieuwe leaseauto’s van ruim 37.200 euro in 2021 naar bijna 39.000 euro in 2022. In totaal stegen de investeringen in lease personenauto’s met 1,1% naar 6,08 miljard euro (op basis van catalogusprijs inclusief belastingen).

7. Klanten in private lease groeien door

De stijging van aanschafprijzen lijkt een belangrijke reden in de keuze voor private lease. Klanten groeien door van kleine stadsauto’s uit het A-segment naar gezinswagens. Daarnaast neemt het aandeel 55-plussers toe. Deze groep heeft gemiddeld ook meer te besteden. In nieuwe private leaseauto’s steeg de gemiddelde aanschafprijs van 30.000 euro in 2021 naar bijna 33.400 euro in 2022.

Renate Hemerik

“Het is een positieve ontwikkeling dat ook het leasen van een privéauto gebruikelijk wordt. Steeds meer gebruikersgroepen zien en ervaren het gemak van private lease. Private lease is volwassen geworden.”

8. Nieuwe leaseauto’s zijn vooral compacte gezinsauto’s

Binnen lease is bijna driekwart van de gekozen nieuwe modellen afkomstig uit het B of C segment. Meest geregistreerde nieuwe leaseauto was de Peugeot 208, een model uit het B segment. De meest gekozen automerken in 2022 waren achtereenvolgens Kia, Peugeot, VW, Toyota en Skoda.

9. Een hoge zit is populair, maar het aandeel SUV’s lijkt langzaam te pieken

In relatief korte tijd groeiden SUV’s uit tot de populairste modellen in lease. Van 2020 naar 2021 steeg het SUV-aandeel nog van 32,5% naar 41%. In 2022 was de ontwikkeling iets minder spectaculair; van 41% naar 41,6%. Daarmee lijkt een piek in zicht. Hatchbacks waren in 2022 goed voor 41,5% van de nieuwe leaseauto’s. Stationwagons (12,7%) en sedans (3%) zagen hun aandeel verder slinken. Naast een hoge zit wordt ook het niet hoeven schakelen steeds populairder. Bij ruim 6 op de 10 nieuwe leaseauto’s gebeurt dit automatisch. Iets wat ook te maken heeft met de opkomst van hybride en elektrische auto’s.

10. Niet alleen grijze muizen

Hoewel grijs (31% aandeel) en zwart (29% aandeel) al jarenlang de meest gekozen kleuren zijn voor lease personenauto’s is niet iedere auto een ‘grijze’ muis. Bijna 20% kiest voor een witte auto. Daarmee loopt de voorkeur voor wit wel iets terug (was 21%). Dat geldt ook voor blauw (11%) en rood (3,6%). Opvallende stijgers zijn groen (van 1,2% naar 2,4%) en oranje (van 0,9% naar 1,3%).