Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Autoleasemaatschappijen spelen een belangrijke rol bij de vergroening van het Nederlandse wagenpark

De Nederlandse autoleasemaatschappijen nemen meer dan ooit initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit.

Onze leden ondersteunen hun klanten bij het gebruik van innovatieve mobiliteitsoplossingen met alternatieve vervoersopties, flexibele toegang tot automobiliteit en ketentransport. Duurzame (auto)mobiliteit is key voor het bedrijfsleven. 

Feiten & cijfers

Dankzij de instroom van nieuwe elektrische leaseauto’s is inmiddels ook een groot deel van het leasepark geëlektrificeerd. Van alle rijdende lease personenauto’s in Nederland is 26,5% volledig elektrisch. Daarnaast is 5,6% een (oplaadbare) plug-in hybride (PHEV). Dat betekent dat bijna 1 op 3 leaseauto’s voorzien is van een stekker.  

Meer cijfers over duurzame mobiliteit
Sustainability

Jos van den Broek, manager VNA

“Ruim de helft van alle elektrische personenauto’s is een leaseauto. Autolease blijft essentieel voor verdere elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Het autoleaseproduct neemt de horde van relatief hoge aanschafprijzen voor klanten weg en ontzorgt door risico’s over te nemen.”

Veelgestelde vragen over duurzame mobiliteit

Wat is de invloed van de autoleasesector op het gebied van duurzame mobiliteit?

De Nederlandse autoleasemaatschappijen, verenigd binnen de VNA, nemen meer dan ooit initiatieven op het gebied van duurzame dienstverlening. Onze leden ondersteunen hun klanten bij het gebruik van innovatieve mobiliteitsoplossingen met alternatieve vervoersopties, flexibele toegang tot automobiliteit en ketentransport. Want duurzame (auto)mobiliteit is key voor het bedrijfsleven. Natuurlijk omdat het een evident gunstig effect heeft op milieu en klimaat. Maar zeker ook vanuit de business case.  

Als branchevereniging van autoleasemaatschappijen in Nederland nemen wij onze verantwoordelijkheid om de inzet van duurzame mobiliteit aantrekkelijker te maken. De VNA speelt een actieve rol als gesprekspartner van overheden, ministeries en stakeholders om beleid en regelgeving ten aanzien van duurzame mobiliteit te beïnvloeden. In dit kader zijn wij ook betrokken bij diverse samenwerkingsgroepen en coalities, waaronder het Formule E-Team en de Maatschappelijke Coalitie Autobelastingen. 

Hoeveel leaseauto’s zijn elektrisch?

Van de in 2023 nieuw geregistreerde lease personenauto’s was, volgens cijfers van RDC, 34,3% voorzien van volledig elektrische aandrijving. Ruim 1 op de 3 nieuwe leaseauto’s dus. In 2022 ging het nog om 1 op 4 (25,4%). Daarmee is de leasesector een grote aanjager van elektrische mobiliteit in Nederland. Lease elektrificeert sneller dan de rest van de markt. Daar bleef het aandeel elektrisch in 2023 steken op 27,2%. Dankzij de instroom van nieuwe elektrische leaseauto’s is inmiddels ook een groot deel van het leasepark geëlektrificeerd. Van alle rijdende lease personenauto’s in Nederland is 26,5% volledig elektrisch. Daarnaast is 5,6% een (oplaadbare) plug-in hybride (PHEV). Dat betekent dat bijna 1 op 3 leaseauto’s voorzien is van een stekker.  

Ook bij de bestelwagens komt de elektrificatie nu op gang. Van alle in 2023 nieuw geregistreerde lease bestelwagens was 17% voorzien van volledig elektrische aandrijving. Dat is een flinke groei ten opzichte van 2022, toen het aandeel op 8,9% lag. Ook hier is lease weer een belangrijke drijvende kracht voor elektrificatie. Eind 2023 was slechts iets meer dan 2% van alle bestelwagens in Nederland volledig elektrisch en in het leasepark 6,6%. 

Wat zijn de duurzaamste vormen van mobiliteit?

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefomgeving en klimaat. Mobiliteit speelt daarin een belangrijke rol. 
Maar wat is de mobiliteit van de toekomst? En hoe richten we deze duurzaam in? De leasebranche speelt een belangrijke rol bij de invulling van de vraag naar mobiliteit. We moeten gezamenlijk op zoek naar een toekomstbestendige mobiliteit die veilig, schoon én betaalbaar is.

De sector werkt hard aan deze verduurzaming van mobiliteit in Nederland. Iedere kilometer wordt uiteindelijk een schone kilometer. Stimuleren in plaats van ontmoedigen. Door lopen, fietsen, te reizen met een zero-emissievoertuig of het OV, kan de CO2- uitstoot van mobiliteit worden gereduceerd.

De auto heeft als vervoersmiddel de grootste impact op milieu, klimaat en luchtkwaliteit van alle mobiliteitsvormen. Een huidige elektrische auto stoot over zijn gehele levensduur ongeveer 60% minder CO2 uit dan een vergelijke brandstofauto. Daarnaast is er toenemende rol weggelegd voor deelconcepten. Daarmee daalt de gemiddelde CO2-uitstoot per reiziger en het aantal voertuigen op de weg’.