Zero emissie vlootnormering per 2025 nog geen besluit

Zero emissie vlootnormering per 2025 nog geen besluit

Gepubliceerd op 29 juni 2022
duurzame mobiliteit

Vandaag, woensdag 29 juni, verscheen een artikel op Telegraaf.nl waarin wordt gesteld dat alle nieuwe zakelijke auto’s per 2025 EV’s moeten zijn. Haagse bronnen zouden dit melden. Dit is echter nog geen besluit en dit artikel leidt dan ook tot verwarring.

Motie aangenomen, geen besluit

Begin juni is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om een nulemissie-vlootnormering uit te werken die zich richt op werkgebonden personenmobiliteit. De staatssecretaris van IenW is hiermee aan de slag gegaan en heeft toegezegd hier in het voorjaar van 2023 op terug te komen. Deze vlootnormering is een onderdeel van een breder maatregelenpakket en met dat plan moeten de Klimaatdoelen op mobiliteit worden behaald.

In het artikel wordt gesproken over verplichtstelling van EV’s voor zakelijke auto’s in 2025. Dit leest als een (voorgenomen) besluit, maar dat is dit dus niet. Het ministerie laat in een reactie weten dat dit ‘een van de opties is die wordt bekeken’. De VNA is gesprekspartner van het ministerie en geeft haar input waar nodig.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Dat we de transitie gaan maken naar zero-emissie wagenpark is al lang geen vraag meer, daar hebben wij als Nederlandse autoleasesector ook voor getekend in het Klimaatakkoord. De zakelijke markt kan hierbij het voortouw nemen en de doorstroom naar de tweedehandsmarkt een kick-start geven. Sterker nog, de leasebranche is nu al een voortrekker in de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Van alle in Nederland rijdende volledig batterij elektrische auto’s (BEV) is ruim de helft (54%) een leaseauto. 90% van de leaseauto’s met een stekker stroomt na het einde van de leaseperiode door naar de Nederlandse tweedehandsmarkt.

Als het gaat om versnelling naar elektrisch vervoer of om mogelijke voorstellen tot normeringen voor zakelijk gebruik gaat het wat ons betreft om haalbaarheid en betaalbaarheid. Allereerst is voldoende aanbod en productie van betaalbare elektrische auto’s randvoorwaarde nummer één, iets dat met de huidige grondstof- en chiptekorten en productieachterstanden de komende jaren ernstig onder druk staat. Daarnaast is met de huidige belastingplannen volstrekt onvoldoende instrumentarium voorzien om de transitie te versnellen. Het is dus goed nieuws dat er door de staatssecretaris wordt gekeken naar stimulering voor EV’s na 2025. Zonder stimuleren ook niet normeren!

De beschikbaarheid en capaciteit van de Nederlandse laadinfrastructuur is ook cruciaal om een versnelling te kunnen realiseren, want op een lege batterij kun je simpelweg niet rijden. Los van de daadwerkelijke beschikbaarheid van voldoende betaalbare elektrische auto’s en uitdagingen ten aanzien van laadinfrastructuur en energievoorziening, moet bij een grotere groep werkgevers en werknemers ook de mogelijkheid zijn om de stap naar elektrisch te zetten’’.