Veilig Verkeer Nederland start samen met minister Harbers de schoolplein-challenge voor basisscholen

Veilig Verkeer Nederland start samen met minister Harbers de schoolplein-challenge voor basisscholen

Gepubliceerd op 23 augustus 2022
verkeersveiligheid

Campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ van start. Snelheid aanpassen meest effectief.

Amersfoort, 22 augustus 2022 - Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen vandaag weer hun deuren. In de praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en doorgaans helaas ook een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om het aantal ongevallen in deze periode terug te dringen schaalt Veilig Verkeer Nederland (VVN) de activiteiten rondom haar scholierencampagne dit jaar op. Spandoeken en posters verschijnen in het straatbeeld met de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen" en de organisatie roept de automobilist op om de snelheid aan te passen.

Nieuw dit jaar is de Schoolplein-Challenge die Veilig Verkeer

Nederland organiseert en daarmee alle groepen van alle basisscholen oproept om op een zo origineel mogelijke manier de slogan ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ op het schoolplein aan te brengen of te uiten en daar een voorbeeld van in te zenden. VVN-voorzitter Martijn Dadema geeft vandaag samen met verkeersminister Mark Harbers en de Rotterdamse wethouder mobiliteit Vincent Karremans op OBS Prins Alexander in Rotterdam, het startsein voor deze campagne, die vanwege de nazomerse ongevalspiek onder fietsende scholieren nog steeds hard nodig is.

“Het verkeer moeten we nog veiliger maken. Ik steun dan ook de ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ campagne van Veilig Verkeer Nederland en de Schoolplein-Challenge die ervoor moeten zorgen dat iedereen na de zomervakantie weer alert is om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen. Dus auto’s moeten niet te hard rijden en zowel automobilisten als fietsende kinderen moeten mobielvrij rijden”, aldus verkeersminister Mark Harbers.

Ouders en automobilisten aan zet

Veilig Verkeer Nederland roept ouders op om de route vaak te oefenen met hun kinderen. Hoe meer verkeerservaring de jonge scholieren op doen, hoe veiliger zij door het verkeer gaan. Zo draagt verkeersopvoeding bij aan de zelfstandigheid van kinderen in het verkeer.
Automobilisten kunnen fietsende scholieren helpen door schoolzones en -omgevingen te mijden. Als dat echt niet kan dan vraagt Veilig Verkeer Nederland de bestuurders om met gepaste snelheid te rijden. Tot slot roept Veilig Verkeer Nederland scholieren en hun ouders op om de fiets te controleren op gebreken, zodat kinderen met een veilige fiets naar school gaan.

Jonge fietsers de dupe

De ongevallen piek onder scholieren na de zomer is nog steeds zichtbaar, maar voornamelijk onder 11/12 jarigen. Onder deze groep scholieren die fietsend naar school gaan vallen in de weken na de zomervakantie bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. In 2021 werden er 6.700 8-14 jarigen naar aanleiding van een fietsongeval behandeld op een afdeling Spoedeisende Hulp. In bijna twee derde van de gevallen had het slachtoffer ernstig letsel (61%). Bijna één vierde (23%) van de fietsongevallen vond plaats in de maanden augustus en september samen (1.500)*.
Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer daarom één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van scholieren in het verkeer te vergroten. Het campagnebeeld bestaat daarom uit een snelheidsmeter waar scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan.

Gevoel bij verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is volgens Veilig Verkeer Nederland niet het eerste onderwerp waar iedereen aan denkt zodra zij de deur uitstappen. Terwijl dit wel goed zou zijn voor ieders veiligheid in het verkeer. Zeker nu scholen weer opengaan. Om ervoor te zorgen dat verkeersdeelnemers meer gevoel krijgen bij het belang van verkeersveiligheid en in het bijzonder die van scholieren, lanceert VVN speciaal voor basisscholieren de Schoolplein-Challenge. Een deskundige jury beoordeelt welke drie groepen de meest originele inzending hebben gedaan, deze winnen een prijzenpakket.

Niet meer de standaard

Naast snelheidsreductie kan Nederland in het verkeer ook nog winst behalen door vaker ongestoord en mobielvrij te rijden (MONO). Volgens Veilig Verkeer Nederland is het gebruik van een smartphone in het verkeer niet langer de standaard in ons land, maar komt het nog wel te veel voor. Van alle automobilisten gebruikt een kwart (27%) de smartphone nog in de auto. Van hen geeft 17% aan tijdens het rijden berichtjes/appjes te lezen en typt 10% zelfs letterlijk berichtjes terug. Zo'n 5% houdt de aandacht minder bij het verkeer door tijdens het rijden met de telefoon aan het oor te bellen. De sociale omgeving van mensen keurt deze risicovolle handelingen volgens Veilig Verkeer Nederland steeds vaker af.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Verkeersveiligheid is van ons allemaal. En als ik dan lees dat er in 2021 6.700 kinderen tussen de 8 en 14 jaar zijn behandeld in het ziekenhuis waarvan een derde in augustus en september, dan schrik ik daar echt van. Dus daarom doe ik een oproep aan ons allemaal als gemotoriseerd verkeer: let de komende weken extra op fietsende scholieren en pas de snelheid daar op aan. En vergeet voordat je weggaat niet om je telefoon op de niet-rijden stand te zetten, want appen in het verkeer kan echt niet meer!”