Leaserijder twijfelt: ‘elektrische auto te duur’

Leaserijder twijfelt: ‘elektrische auto te duur’

Driekwart leaserijders kiest voorlopig niet voor volledig elektrisch
Gepubliceerd op 17 april 2023
duurzame mobiliteit

De toekomstige keuze voor een elektrische auto is voor veel leaserijders zeker niet vanzelfsprekend. Bijna driekwart van de leaserijders overweegt bij een volgende auto een hybride of zelfs opnieuw voor een traditioneel aangedreven auto te kiezen. Vooral leaserijders met relatief lage inkomens verwachten financieel niet te kunnen kiezen voor elektrisch. Dit blijkt uit onderzoek* onder leaserijders in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

In het onderzoek is gevraagd welk type aandrijving men in de toekomst verwacht te kiezen. Slechts 25% van de respondenten kiest bij de volgende auto een volledig elektrisch model. Dit is weliswaar meer dan bij de huidige auto (15%), maar nog altijd een duidelijke minderheid van de markt. Maar liefst driekwart van de leaserijders geeft aan voor een hybride of traditionele aandrijving te kiezen bij de volgende auto. Dat komt vooral omdat elektrische voertuigen duurder worden en zakelijke rijders steeds meer bijtelling krijgen. Ook andere stimuleringsmaatregelen door de overheid, zoals de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting, vervallen na 2025.

Lagere inkomens zien zichzelf minder snel elektrisch rijden

Het inkomen van leaserijders speelt een belangrijke rol in de keuze voor elektrisch. Lagere en gemiddelde gezinsinkomens kiezen bij hun volgende auto minder snel voor volledig elektrisch, dan hogere inkomens zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 6% van de leaserijders met een inkomen tot € 30.000 kiest bij een volgende auto voor elektrisch, bij een inkomen tot € 50.000 is dat 16%. Bij de hoogste inkomensgroep (> € 100.000 bruto inkomen) ligt het percentage duidelijk hoger, namelijk 40%.

Kiezen voor elektrisch rijden is inkomensgevoelig

Bruto (gezins)inkomen  % leaserijder kiest volgende auto elektrisch (zakelijk en private lease)
Tot € 30.000   6%
€ 30.000 - € 50.000 16%
€ 50.000 - € 75.000 25%
€ 75.000 - € 100.000 36%
> € 100.000 40%

Een oorzaak van deze keuze is het feit dat elektrische auto’s nog altijd duur zijn en voorlopig ook duur blijven. Zo lag de gemiddelde aanschafprijs van volledig elektrische auto’s in 2022 volgens data van RDC op ruim € 53.000 tegenover bijna € 40.000 voor niet-EV’s. Dit betekent hogere leasetarieven en voor zakelijke rijders ook een hogere bijtelling voor het privégebruik.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“De verwachting was dat elektrisch rijden snel goedkoper zou worden. Dit is niet het geval. En dit is zeer ongunstig voor de transitie die niet alleen de leaserijders, maar alle automobilisten moeten maken richting elektrisch.”

Verplicht emissievrij brengt zakelijke leaserijders in het nauw

Dat de overstap naar elektrisch niet vanzelfsprekend is, bleek het afgelopen jaar al op de zakelijke markt. Het aandeel volledig elektrisch in nieuwe zakelijke lease (personen)auto’s daalde van 27% in 2021 naar 25% in 2022.

Het IBO Klimaat adviseert het kabinet momenteel het zogenaamde normeren van de auto van de zaak. Als het doorgaat, houdt dit onder andere in dat iedere nieuwe auto van de zaak vanaf 2025 verplicht emissievrij moet zijn. Daarnaast wordt in 2026 de korting op de privébijtelling afgeschaft. Dit heeft tot gevolg dat bijna 1 op 3 zakelijke rijders met een lager inkomen (tot € 50.000) afziet van de auto van de zaak, zo blijkt uit het onderzoek. Zij vragen hun werkgever dan om een reiskostenvergoeding of mobiliteitsbudget. Bij de inkomens rondom modaal (€ 50.000 - € 75.000 bruto gezinsinkomen) gaat het om bijna een kwart die in zo’n geval afziet van de auto van de zaak.

Renate Hemerik maakt zich hier zorgen over

“Veel leaserijders beschikken niet over bovenmodale salarissen en kunnen zeker in deze tijd van inflatie niet de hogere bijtelling van een duurde elektrische auto dragen. Populaire, kleinere leasewagens zijn ongeveer de helft goedkoper dan de gemiddelde aanschafprijs van een nieuw elektrische auto. Wij steunen de overstap naar emissievrije mobiliteit, maar de overheid wil te snel afstappen van stimuleringsmaatregelen. Op deze manier laat de leaserijder de elektrische auto links liggen. Een ongunstige ontwikkeling!”

Private leaserijder: alleen elektrisch als het goedkoper is

Niet alleen bij zakelijke leaserijders is er twijfel. Ook veel particuliere (private) leaserijders zijn niet zomaar bereid om over te stappen op elektrische auto’s. Voor hen geldt nu nog de subsidie op aanschaf en de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. In 2025 komt aan beide voordelen een einde.
Van de particuliere leaserijders zegt 19% na 2024 zeker voor een elektrisch voertuig te kiezen. Bijna de helft (46%) wil alleen overstappen wanneer een elektrische auto in gebruik voordeliger is dan een vergelijkbare brandstofauto.

Renate Hemerik

“We zien op dit moment dat veel particulieren dankzij de combinatie met de financiële voordelen, zoals de subsidieregeling nog wel de stap naar elektrisch kunnen maken. Maar een abrupt einde van deze voordelen in 2025 kan die positieve trend tenietdoen. Niet alleen nieuwe, maar ook occasion EV’s dreigen dan financieel niet meer interessant te zijn voor particulieren. De kans is groot dat zij dan kiezen voor een minder milieuvriendelijke tweedehands benzine- of dieselauto.”

* Onderzoeksbureau VMS Insight voert sinds dit jaar in opdracht van de VNA periodiek onderzoek uit naar behoeften en verwachtingen van leaserijders over mobiliteit. Recent werden ruim 500 leaserijders ondervraagd, waarvan 45% zakelijk en 55% private lease. Daarbij zijn een aantal specifieke vragen gesteld rondom het thema elektrisch rijden. Qua inkomensverdeling heeft 27% van de zakelijke leaserijders een bruto gezinsinkomen van minder dan 50.000 euro, 29% tussen de 50.000 en 75.000 euro (modaal bruto gezinsinkomen) en 44% heeft een bovenmodaal gezinsinkomen (>75.000 euro bruto).