Keyless Entry 2

Positieve ontwikkeling autoleasepark in eerste kwartaal 2024

Gepubliceerd op 26 april 2024
feiten & cijfers zakelijke lease bestelwagenlease private lease

Het autoleasepark kent ook dit jaar een positieve start. In het eerste kwartaal zijn 16.300 voertuigen toegevoegd. Dat is een plus van 1,2% ten opzichte van eind 2023. Alle segmenten tonen groei. Het zakelijke personenautopark breidt verder uit, terwijl private lease en bestelwagens richting de grens van een kwart miljoen gaan. Aan het einde van het eerste kwartaal 2024 kwam het totale Nederlandse leasepark uit op 1.350.300 voertuigen.

Park zakelijke personenauto’s continueert groei

Het zakelijke park personenauto’s groeit met 11.900 voertuigen (+1,4%). Financiële lease neemt verder toe, maar ook operationele zakelijke autolease zit in de lift. Hoewel de economische groei relatief laag blijft dit jaar zijn de omstandigheden op de arbeidsmarkt nog altijd gunstig. Het aantal banen neemt verder toe en ook het aantal zzp’ers stijgt. De AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) ziet dat bedrijven volop concurreren om werknemers. Dit leidt tot hogere beloningen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden.

"Zakelijke autolease blijft de motor achter de groei van het Nederlandse leasepark. Logisch, gezien de blijvend krappe arbeidsmarkt. Maar het is ook belangrijk voor de doorstroom van veilige, schone en zuinige auto's naar de tweedehandsmarkt. Daarmee kunnen we een bijdrage blijven leveren aan de verduurzaming en de verjonging van het Nederlandse wagenpark."

Opleving private lease

Na gematigde groei van het private lease park in 2023 zorgt het eerste kwartaal van 2024 voor een opleving. Het park breidt uit met 2.900 auto’s (+1,2%). De concurrentie in de automarkt lijkt een gunstige uitwerking te hebben op private lease. Hogere lonen en meer koopkracht in 2024 bieden eveneens een steun in de rug. Daarmee sluipt het park nu in de richting van een kwart miljoen auto’s.

Bestelwagenpark groeit gestaag

Ook het lease bestelwagenpark nadert de grens van een kwart miljoen. Dankzij groei in zowel financiële als operationele autolease plust het park in het eerste kwartaal met 1.500 voertuigen (+0,7%). Voor bestelwagens gelden dezelfde omstandigheden als voor zakelijke personenauto’s. De economische groei is laag en sommige sectoren zoals de bouw vertonen dit jaar naar verwachting zelfs krimp. De arbeidsmarkt en de groei in zzp’ers blijven echter drijvende krachten achter de groei in lease bestelwagens.

Tabel: Ontwikkeling totale leasepark Nederland ultimo 2023 versus ultimo 2022

      2023 Q4    2024 Q1   Groei +/-   Groei in %
Personenauto's zakelijk      841.700     853.600    +11.900    +1,4%
Private lease      245.100     248.000      +2.900    +1,2%
Bestelwagens      247.200     248.700     +1.500    +0,6%
Totaal   1.334.100  1.350.300 + 16.300    +1,2%

(door afrondingen van getallen kunnen afwijkingen in optellingen ontstaan)