Autoleasepark groeit in half jaar tijd met bijna 3%

Autoleasepark groeit in half jaar tijd met bijna 3%

Sterke arbeidsmarkt en toename afleveringen zorgen voor meer leaseauto’s
Gepubliceerd op 29 augustus 2023
feiten & cijfers

In de eerste helft van 2023 groeit het Nederlandse autoleasepark tot bijna 1,3 miljoen voertuigen. Een toename in zowel personenauto’s als bestelwagens resulteert in een stijging van het leasepark van 2,9% (+ 36.500 voertuigen) ten opzichte van eind 2022. Ondanks een dalende economie, zorgt de sterke arbeidsmarkt voor meer vraag vanuit de zakelijke markt. Ook de toename in productie en uitlevering van auto’s draagt bij aan de groei van het leasepark.

Hoge instroom zakelijke lease personenauto’s

Hoewel de Nederlandse economie in de eerste helft van 2023 licht krimpt, blijft de arbeidsmarkt sterk. Er werd in het tweede kwartaal een recordaantal banen gemeten. Dat zorgt voor een sterke vraag naar zakelijke mobiliteit. Het park zakelijke lease personenauto’s groeit van eind 2022 tot eind juni 2023 met 3,8%. Dat betekent een plus van ruim 30.000 auto’s (van 784.500 naar 814.600).

Lichte groei private lease en bestelwagens

Ook de particuliere leasemarkt groeit, maar in een meer bescheiden tempo. Meer dan de zakelijke markt, is private lease gevoelig voor een aantal economische factoren. Prijzen van nieuwe auto’s zijn nog altijd hoog en de rente stijgt. Verder is het consumentenvertrouwen laag en loopt de groei in consumentenbestedingen terug. Desondanks neemt het private leasepark in de eerste helft van 2023 met 1,6% toe tot 242.900 personenauto’s. Ook bij ondernemers is het vertrouwen in de economie gedaald. Echter, de investeringen van bedrijven blijven vooralsnog op peil. Het leasepark bestelwagens groeit daardoor ten opzichte van eind 2022 met 1,1% tot 235.000.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“De autoleasebranche kent tot nog toe een sterk 2023. Het totale leasepark groeit in een half jaar tijd met bijna 3%. Dit is mede te danken aan een sterke vraag naar zakelijke automobiliteit in combinatie met een toename in afleveringen van nieuwe auto’s. De omstandigheden zijn echter uitdagend. De economie krimpt en de rente loopt op.”

Zorgen om verduurzaming ondanks hoge instroom elektrisch

De toename in productie en levering van voertuigen, die veelal reeds vorig jaar zijn besteld, stuwt in het bijzonder het aandeel elektrisch. Volgens registratiecijfers van RDC is in de eerste helft van 2023 één op iedere drie nieuwe lease personenauto’s een EV. Die instroom zorgt ervoor dat nu ook bijna een kwart van alle leaseauto’s in Nederland volledig elektrisch is. In het leasebestelwagenpark ligt het aandeel EV nog onder de 5%. Wel steeg het aandeel elektrisch bij nieuwe lease bestelwagens (instroom park) naar bijna 15%.

Ondanks deze positieve cijfers zijn er zorgen over de verdere verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Veel EV’s zijn begin 2022 of soms zelfs in 2021 al besteld en worden nu pas afgeleverd. De afleveringen en registratiecijfers zeggen dan ook meer over het verleden, dan over de huidige markt. De omstandigheden zijn inmiddels sterk veranderd. Denk aan hogere laadkosten, meer bijtelling voor zakelijke rijders en lagere subsidie voor particuliere kopers van nieuwe EV’s. In 2025 vervalt de lagere bijtelling en moet ook voor EV’s een fors bedrag aan mrb (wegenbelasting) worden betaald.

Renate Hemerik

“Het huidige hoge aandeel elektrisch biedt geen garantie voor de toekomst. Onze leden zien bedrijven en leaserijders nu al in toenemende mate twijfelen omtrent de keuze voor een EV. Een volgend kabinet moet flink doorpakken om de uitstoot van het volledige Nederlandse wagenpark terug te dringen. Na 2025 vervalt bijna alle stimulering voor elektrische auto’s. Daarmee dreigt een daling in het aandeel elektrisch in plaats van verdere groei.”

Meer leasefietsen, groot potentieel

Naast auto’s bieden steeds meer leasemaatschappijen ook leasefietsen aan. Het totale fietsenpark van de VNA leden telt eind eerste helft 2023 ruim 61.000 fietsen. Daarvan is zo’n 80% een e-bike. Ten opzichte van eind 2022 groeit het park met 15,7%.

Renate Hemerik

“We zijn als autoleasebranche blij met de groei in leasefietsen. Die groei kan echter sneller als fiscale hordes worden weggenomen. Als we willen voorkomen dat het Nederlandse wegennet vastloopt moeten we modaliteiten zoals de fiets meer benutten. Wij hopen dat een nieuw kabinet fietsregelingen kan verbeteren door fiscale drempels weg te nemen.”