Bpm Berekenen
Gepubliceerd op 22 juni 2023
fiscaliteiten

In de maandelijkse leaseprijs zit o.a. een vergoeding voor de (WA-)verzekeringspremie, de motorrijtuigenbelasting en de afschrijving op de BPM. Voor consumenten en ‘niet-btw-ondernemers’ mogen deze kosten voor personenauto’s onder bepaalde voorwaarden door de leasemaatschappij vrij van btw worden doorbelast.

De Belastingdienst hanteert per 1 juli 2023 een nieuwe BPM-afschrijvingstabel. We hebben hier dus te maken met een wettelijke wijziging, die de autoleasemaatschappijen verplicht moeten volgen. Dit heeft gevolgen voor de leasenota. Hieronder een korte uitleg van de wijziging.

Afschrijving op de BPM

In de prijs van een nieuwe personenauto1 zit een bedrag aan BPM opgenomen. De hoogte van dit bedrag wordt ‘afgeschreven’ gedurende de levensduur van de auto. De Belastingdienst hanteert hiervoor de BPM-afschrijvingstabel. Om te voorkomen dat er belasting over belasting wordt betaald, mag de BPM-afschrijving als een doorlopende post vrij van btw worden doorbelast. Dit is interessant voor consumenten en niet-btw-ondernemers, voor wie de btw een kostenpost is. We zien dit ook terug op de maandnota.

Rekenvoorbeeld 1 - situatie voor 1 juli 2023:

Rekenvoorbeeld 1

Nieuwe BPM-afschrijvingstabel

De Belastingdienst wijzigt de BPM-afschrijvingstabel per 1 juli 2023. Hierdoor wijzigt ook de BPM-afschrijving tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst. Over het verschil in de BPM-afschrijving brengt de leasemaatschappij de alsnog verschuldigde btw in rekening. Deze afrekening kan tussentijds plaatsvinden per 1 juli 2023 of bij de eindafrekening van de leaseovereenkomst.

Rekenvoorbeeld 2 - na aanpassing 1 juli 2023:

Rekenvoorbeeld 2

Gevolgen voor de leasenota

Als er een tussentijdse afrekening plaatsvindt rond 1 juli 2023, dan vindt er op dat moment een btw-afrekening plaats over het aantal maanden dat het contract al heeft gelopen. De btw-afrekening over de resterende periode zal worden verwerkt in het maandtarief van de komende maanden. Dus als  bijvoorbeeld de helft van de looptijd is verstreken (24/48 maanden), dan vindt per juli 2023 een btw-afrekening plaats van 24 x € 1,26 = € 30,24 en wordt over de resterende 24 maanden van het contract iedere maand € 1,26 extra aan btw in rekening gebracht.

Als de afrekening wordt uitgesteld tot bij de beëindiging van het contract, dan wordt het totaal bedrag van de btw-afrekening (€ 60,48) op dat moment in één keer met de eindafrekening in rekening gebracht.

De totale btw-afrekening is voor beide methodes gelijk.

De extra btw-afrekening is een gevolg van een maatregel van de Belastingdienst en past binnen de voorwaarden die binnen het Keurmerk Private Lease worden gehanteerd.

1 dit geldt op dit moment niet voor elektrische auto’s