VNA Koplopers Nodig Om Transitie Te Versnellen

VNA: koplopers nodig om transitie te versnellen

Gepubliceerd op 25 november 2021
duurzame mobiliteit

Een coalitie van bedrijven en organisaties onder naam 'Road to zero-coalitie' stellen een plan voor waarin alle nieuwe zakelijke auto's vanaf 2025 elektrisch zouden moeten zijn. 

"Als deze verplichting in 2025 komt, speelt de zakelijke markt een voortrekkersrol", stelt de iniatiefnemer Olof van der Gaag van de NVDE, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Goed om te zien dat deze ‘road to zero’ partijen een stevig statement maken om elektrisch zakelijk vervoer te versnellen. We hebben deze koplopers ook hard nodig om de beweging naar zero-emissie verder op gang te krijgen. Dat we de transitie gaan maken naar zero-emissie is al lang geen vraag meer, daar hebben wij als Nederlandse autoleasesector ook voor getekend in het Klimaatakkoord. De zakelijke markt kan hierbij het voortouw nemen en de doorstroom naar de tweedehands markt een kick-start geven.

Naast de zakelijke markt, is er nog een veel grotere uitdaging om de rest van het Nederlandse – veelal verouderde - wagenpark te vergroenen. In het voorstel dat wij onlangs met een brede coalitie op de formatietafel hebben ingebracht, is dit als cruciale succesfactor benoemd: zonder nieuwe instroom van zuinige en duurzame auto’s in de zakelijke markt, geen doorstroom naar de tweedehands, particuliere markt. Dus gebruik de zakelijk leasemarkt als een accelerator! 

Daarnaast is er een aantal andere hobbels te beslechten, die het succes van de versnelling naar zero-emissie zullen bepalen. Zo moet er bereidheid zijn bij een grotere groep werkgevers en werknemers om de stap naar elektrisch te maken. Daarnaast is essentieel dat er voldoende aanbod en productie is van elektrische auto’s, iets dat met de chiptekorten en productieachterstanden voor de komende periode ernstig onder druk staat. Ten slotte is de beschikbaarheid en capaciteit van de Nederlandse laadinfrastructuur cruciaal, want op een lege batterij kun je simpelweg niet rijden."