Autoleasepark nadert grens 1,25 miljoen voertuigen

Autoleasepark nadert grens 1,25 miljoen voertuigen

Gepubliceerd op 08 november 2022
feiten & cijfers

Het Nederlandse autoleasepark groeide tot en met het derde kwartaal van 2022 met 3,2% ten opzichte van eind 2021. Het park telt nu 1.243.900 voertuigen (personenauto’s en bestelwagens) en nadert daarmee de grens van 1,25 miljoen.

Sterke groei zakelijke leaseauto

In de periode januari tot en met september is het park zakelijke lease personenauto’s met 4,2% toegenomen. Dit segment telt nu 783.000 auto’s. Dat zijn er 31.300 meer dan eind 2021. De solide Nederlandse arbeidsmarkt, met een toenemend aantal banen, stimuleert de vraag naar zakelijke mobiliteit. Uitdaging blijft wel het tekort aan nieuwe auto’s en lange levertijden. Leasemaatschappijen spelen hierop in door herinzet van leaseauto’s en inzet van gebruikte auto’s.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

 “Het segment zakelijke lease personenauto’s kent dit jaar groei, mede dankzij de sterke arbeidsmarkt. Wel is het de vraag wat 2023 brengt nu de kans op een recessie toeneemt. Daarnaast blijft inflatie een punt van zorg. Ook auto’s en zeker EV’s, worden steeds prijziger. De leasebranche richt zich daarom nadrukkelijker op (her)inzet van gebruikte auto’s.”

Zorgen omtrent verduurzaming

Het park zakelijke lease personenauto’s bestaat nu voor ruim een kwart uit stekkerauto’s (volledig elektrisch en plug-in hybride). De leasesector levert daarmee de grootste bijdrage aan de verduurzaming van het totale Nederlandse personenautopark. Dat bestaat voor zo’n 5% uit stekkerauto’s.

Renate Hemerik

“Het aandeel elektrisch in nieuwe zakelijke leaseauto’s is aan het stagneren. Zakelijke rijders zien net als andere consumenten hun kosten stijgen. Tegelijkertijd worden EV’s steeds duurder en wordt de bijtelling op emissievrije auto’s verhoogd. Dat kan zakelijke rijders richting minder duurzame opties duwen. Er is nog een lange weg te gaan.”

Lichte groei voor private lease

Waar de groei van private lease in de eerste helft van het jaar nog stilviel, heeft dit segment in het derde kwartaal de stijgende lijn hervonden. Ten opzichte van eind 2021 is nu sprake van een groei van het private lease park met 1,6% tot 234.700 auto’s. Een krap aanbod van nieuwe auto’s en prijsstijgingen spelen de markt parten. Echter wordt ook in private lease steeds nadrukkelijker gekeken naar de inzet van gebruikte auto’s.

De leasesector weet steeds beter gebruikte auto’s op een aantrekkelijke manier in te zetten voor particuliere leaserijders. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk vaker gebeuren en een belangrijk onderdeel van deze markt worden.”

De leasebranche ziet verder dat particulieren veel interesse tonen voor elektrisch rijden. De combinatie van private lease en de particuliere subsidie op emissievrije auto’s heeft dit jaar tot succes geleid. Ruim een kwart van de nieuw ingezette private lease auto’s is dit jaar volledig elektrisch. Komend jaar worden de subsidiebedragen voor nieuwe elektrische auto’s echter verlaagd en is het de vraag of elektrisch interessant genoeg blijft voor de private leaserijder.

Renate Hemerik

De combinatie van private lease en de particuliere subsidie op emissievrije auto’s is succesvol gebleken. Het is daarom doodzonde dat onze overheid de kraan weer snel dichtknijpt, terwijl men in het buitenland de kraan juist verder opendraait. In Frankrijk wordt de subsidie op EV’s verhoogd en ook Italië introduceert aantrekkelijke subsidies.”

Bescheiden groei bestelwagens, maar recessie bedreigt vraag

Het aantal lease bestelwagens groeit tot en met het derde kwartaal met 1,6% tot 226.200 voertuigen. Daarmee is de toename dit jaar duidelijk lager dan gedurende 2021. In de eerste helft van het jaar was er een groot tekort aan nieuwe en gebruikte bestelwagens. Een dalende vraag dreigt echter nu hoge energielasten en recessie-angst ondernemers terughoudender maakt.

Renate Hemerik

Eigenlijk zou de bestelwagenmarkt volop in transitie moeten raken naar emissie-vrije bestelwagens. Naast een stokkend aanbod dreigt echter ook een lagere vraag naar bestelauto’s. Het leasepark groeit nog, maar de uitdagingen in deze markt nemen toe.”

Ruim 42.000 leasefietsen

Een deel van de leasebranche voorziet ook in leasefietsen. Het gezamenlijke leasefietsenpark van de VNA leden groeit en telde aan het eind van het derde kwartaal 42.300 fietsen. Het gaat hierbij zowel om e-bikes en speed-pedelecs als ‘gewone’ fietsen. Het park bevat ook verschillende leasevormen (private lease en zakelijke lease).

Tabel: Ontwikkeling totale leasepark Nederland 

  2021 Q4 2022 Q3 Groei +/- Groei in %
Personenauto's zakelijk 757.700 783.000 31.300 4,2%
Private lease 231.000 234.700 3.700 1,6%
Bestelwagens 222.600 226.200 3.600 1,6%
Totaal 1.205.300 1.243.900 +38.600 3,2%