Nieuwsbericht Nieuwe Leaseautos

Nieuwe leaseauto’s: 10 trends uit 2023

Gepubliceerd op 16 januari 2024
feiten & cijfers zakelijke lease private lease

In 2023 kwam de productie van nieuwe voertuigen weer op gang. Samen met de sterke vraag naar leaseauto’s resulteerde dit in toenemende inzet van nieuwe leasevoertuigen. Daaronder meer EV’s dan in 2022. Ruim 1 op 3 nieuwe leaseauto’s en 1 op 6 nieuwe leasebestelwagens was volledig elektrisch.

De leasevloot verandert in hoog tempo. Op basis van data van RDC analyseert de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) de markt. In dit bericht worden de belangrijkste trends van 2023 met betrekking tot de inzet van nieuwe leaseauto’s besproken.

1. Er werden meer nieuwe leasevoertuigen geregistreerd, vooral zakelijke leaseauto’s zijn in trek

De registraties van nieuwe lease personenauto’s stegen in 2023 met 20% naar een kleine 188.000 eenheden. Die groei kwam voort uit een sterke vraag naar zakelijke leaseauto’s. De nog altijd krappe arbeidsmarkt speelde hierin een belangrijke rol. Ook was er meer vervangingsvraag dankzij een relatief hoge inzet van nieuwe leaseauto’s in 2018 en 2019. Daarnaast konden levertijden gereduceerd worden door stijgende productie van voertuigen. Ook de registraties van nieuwe lease bestelwagens profiteerden met een groei van 19% tot een totaal van bijna 26.900.

2. Leasemaatschappijen investeerden voor een recordbedrag

Er werden niet alleen meer voertuigen geregistreerd door leasemaatschappijen. Ook werd per auto meer uitgegeven. Dat leidde tot een investering van bijna €8 miljard in nieuwe leaseauto’s (inclusief btw en bpm) en bijna €1,2 miljard in nieuwe lease bestelwagens (inclusief btw en exclusief bpm).

3. De gemiddelde aanschafprijs steeg door inflatie en elektrificatie

Door inflatie zijn aanschafprijzen van nieuwe auto’s al enkele jaren stijgende. Ook elektrificatie speelt hierin een rol. De gemiddelde aanschafprijs (incl. belastingen) van nieuwe lease personenauto’s steeg van zo’n €39.000 in 2022 naar bijna €42.500 in 2023. Die van bestelwagens (inclusief btw, exclusief bpm) klom van €39.250 naar €43.500.

4. Ruim 1 op 3 nieuwe leaseauto’s en 1 op 6 nieuwe lease bestelwagens was in 2023 volledig elektrisch

Het aandeel volledig elektrisch steeg bij nieuw geregistreerde leaseauto’s van 25,4% in 2022 naar 34,3% in 2023. Ook de plug-in hybride werd vaker gekozen en bereikte een aandeel van 9,6% in 2023. Daardoor had bijna 44% van alle nieuwe leaseauto’s een stekker. Binnen leasebestelwagens klom het aandeel EV van 8,9% naar 17%.

5. De gemiddelde uitstoot van nieuwe voertuigen loopt in lease sneller terug dan in de rest van de markt

Lease elektrificeert sneller dan de rest van de markt. Zo steeg het EV aandeel in personenauto’s buiten lease van 21,6% in 2022 naar 27,2% in 2023. Trager dus dan in lease. Dat gold ook voor bestelwagens, waar het EV aandeel in de rest van de markt klom van 7,4% naar 12,7%. Mede daardoor daalde de gemiddelde uitstoot van nieuwe voertuigen sneller in lease. In leaseauto’s van 86 naar 72 gram CO2/km (buiten lease van 89 naar 78). In lease bestelwagens van 177 naar 161 gram CO2/km (niet-lease van 190 naar 181).

6. Het is onzeker of versnelde elektrificatie doorzet in 2024

De animo voor EV’s lijkt inmiddels wat af te nemen door een combinatie van relatief hoge aanschafprijzen en rente, stijgende elektriciteitskosten en het naderende einde van de mrb vrijstelling. In private lease was al een dalende trend in EV’s zichtbaar gedurende de tweede helft van 2023. Het is nu afwachten of dit ook in de zakelijke markt zichtbaar wordt.

7. Kleine en compacte (gezins)wagens blijven populair, liefst in SUV-vorm

Leaserijders kiezen voornamelijk kleine en compacte (gezins)wagens uit de segmenten B en C. Binnen de segmenten zijn SUV’s populairder geworden. Van alle nieuwe lease personenauto’s was 45% een SUV (42% in 2022). Veelal wordt een elektrisch aangedreven variant gekozen.

8. Leaserijders kiezen auto’s met gemiddeld een lagere aanschafprijs dan de rest van de markt

Dat leaserijders veelal B en C segment auto’s rijden komt ook terug in de gemiddelde aanschafprijs. Die ligt met €42.500 lager dan in de rest van de markt (€50.100).

9. Grijs, zwart en wit blijven de favoriete kleuren voor leaseauto’s

Bijna 1 op 3 nieuwe leaseauto’s (31,1%) had in 2023 de kleur grijs. Ook zwart (29,2%) bleef geliefd. Plek drie was voor wit (20,9%). Op afstand volgden blauw (10,1%), rood (3,2%) en groen (3,2%). Vooral groen toont wel een stijgende trend. In private lease wordt gemiddeld vaker kleur bekend dan in zakelijke lease.

10. De merken VW, Kia en Peugeot registreerden de meeste nieuwe leasevoertuigen

Als het gaat om aantallen registraties van nieuwe leasevoertuigen (personenauto’s en bestelwagens) per merk, dan scoren achtereenvolgens VW, Kia en Peugeot het hoogst. Snelste stijger in marktaandeel binnen lease was Tesla. VW leidt bij de inzet van nieuwe zakelijke auto’s en bestelwagens, Toyota in private lease.