Gepubliceerd op 28 september 2023
feiten & cijfers

Het aantal zakelijk afgelegde autokilometers is in 2023 met vier procent gestegen. Het aantal bedrijven dat daarbij eist dat er elektrisch gereden wordt, stabiliseert. Dat blijkt uit het Nationaal Zakelijk Mobiliteitsonderzoek (NZMO) 2023. Dit jaarlijkse onderzoek biedt inzicht in de mobiliteitspraktijken en -voorkeuren van zakelijke reizigers en de trends op het gebied van zakelijke mobiliteit in Nederland.

Spitsmijden lastig

Een opvallende bevinding is dat ongeveer 85% van de zakelijke reizigers tijdens de spitsuren reist. Van deze groep kan ongeveer 40% niet vermijden om tijdens de spits te reizen, terwijl nog eens 40% actief probeert de spits te ontwijken. De overige 20% heeft wel de optie om de spits te mijden maar doet dat niet.

Eric Vousten, hoofdonderzoeker van bureau VMS Insight

“Het gaat al met al om een enorm contingent aan zakelijke reizigers dat tijdens de spits reist en aangeeft dat als last(ig) te ervaren. Opvallend is dat het anders organiseren van werktijden, zoals door het invoeren van flexibele aanvangstijden en het herplannen van overleg in bijna 70% van de gevallen wordt gezien als een effectieve mogelijkheid om wél buiten de spits te kunnen reizen.”

Tempo elektrificering daalt

Duurzaamheid en CO2-reductie staan hoog op de agenda, vooral bij grote ondernemingen. Desondanks staat de vergroening stil. Het aantal bedrijven dat als (harde) voorwaarde stelt dat er elektrisch gereden wordt, is in 2023 niet toegenomen. Volgens Vousten betekent dit niet dat er minder waarde aan vergroening wordt toegekend. Milieuvriendelijk reizen wordt steeds belangrijker voor zakelijke reizigers, met uitzondering van autorijders. Het verminderen van de reistijd blijft voor alle zakelijke reizigers het belangrijkste criterium. 

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Dat het tempo van elektrificatie daalt is zorgelijk. De financiële aantrekkelijkheid van elektrische auto’s speelt hierin zeker een rol. De korting op de bijtelling was in het verleden voor veel leaserijders een positief duwtje in de rug. Nu deze grotendeels verdwenen is stokt de groei van elektrisch. Prijzen van nieuwe elektrische auto’s zijn nog altijd hoog. Dat doet ook werkgevers twijfelen, ook omdat de laadkosten sinds vorig jaar fors zijn gestegen. 

Een andere conclusie uit het NZMO 2023 is dat bedrijven een groei in hun personeelsbestand zien en verwachten dat deze groei zich voortzet.
Het aanbieden van mobiliteitsoplossingen blijft een effectief instrument om nieuwe medewerkers aan te trekken. Bedrijven bieden steeds vaker secundaire arbeidsvoorwaarden aan op het gebied van mobiliteit, zoals een auto van de zaak, een fiets van de zaak en mobiliteitsdiensten. Bedrijven zoeken daarbij flexibele oplossingen voor hun wagenpark. Elektrische voertuigen (EV's), fietsen en openbaar vervoer worden gestimuleerd als onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Interesse in Mobility as a Service (MaaS) lijkt af te nemen, ondanks het groeipotentieel.

Vooral meer kilometers bij kleine en middelgrote bedrijven

Het aantal kilometers wat zakelijk met de auto wordt gereden, is in 2023 met 4% toegenomen. Dit percentage is precies wat in de vorige editie van NZMO door werkgevers was verwacht. Voor 2024 is de verwachting dat het aantal kilometers opnieuw licht gaan toenemen. De grote bedrijven met >1.000 werknemers kijken hier anders tegenaan: zij gaan ervan uit dat hun totale kilometrage per jaar blijvend 10-15% onder het referentiejaar 2019 zal uitkomen.

Onderzoek NZMO gratis voor leden!

Wilt u het volledige onderzoek ontvangen? Stuur dan een mail naar vna@vna-lease.nl. Per lid zijn er een beperkt aantal rapporten (boekjes) beschikbaar, wij beschikken niet over een digitale versie. 

Over NZMO
Het NZMO is een jaarlijks onderzoek naar de manier waarop bedrijven en reizigers in Nederland hun zakelijke mobiliteit inrichten. Het onderzoek is een initiatief van vakblad Automotive Management, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDC en de NS. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau VMS | Insight. Aan het onderzoek deden 3.431 zakelijke reizigers en 494 bedrijven mee.