Elektrisch rijden

VNA zwaar teleurgesteld over wijziging subsidieregeling voor particulieren

Gepubliceerd op 05 oktober 2020
duurzame mobiliteit

De VNA is zwaar teleurgesteld dat het kabinet heeft besloten op korte termijn de zogenaamde doorschuifbepaling te schrappen uit de subsidieregeling elektrische personenauto’s voor particulieren en het RVO-loket te sluiten tot 1 januari 2021. Dit betekent concreet dat vanaf dat moment nieuwe subsidieaanvragen tot januari niet meer kunnen worden ingediend.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Het veelbelovende begin van de subsidieregeling toont aan dat particulieren in grote mate open staan voor elektrisch rijden. Het afschaffen van de doorschuifregeling, maar ook het uitblijven van extra geld, zet een rem op deze ontwikkeling en de overheid geeft hiermee precies het verkeerde signaal af en maakt zichzelf onbetrouwbaar. 

Loket wordt gesloten tot 1 januari 2021

De subsidiepot 2020 voor de aankoop of private lease van een nieuwe elektrische auto was al snel na aanvang leeg. Alle nieuwe aanvragen werden voor betaling volgens de regeling doorgeschoven naar 2021. Aan die doorschuifregeling komt een einde als het aan het kabinet ligt. Concreet betekent bovenstaande dat 2 weken na publicatie van de aangepaste regeling, nieuwe aanvragen voor de subsidieregeling ‘geweigerd’ worden. Het loket gaat 1 januari 2021 weer open.

Alle subsidieverzoeken, die al zijn ingediend voor uitbetaling in 2021, worden wel in behandeling genomen en nieuwe aanvragen, die worden ingediend tot 2 weken na publicatie van de aangepaste regeling, worden ook nog door RVO ‘in de wachtrij gezet’.

Renate Hemerik

“We hebben al bij de start van de subsidieregeling aangegeven dat het totale subsidiebudget niet toereikend is om de daadwerkelijke transitie naar elektrisch te maken. Als het kabinet écht schoon vervoer voor iedereen toegankelijk wil maken, dan had ze moeten doorpakken. Het tegendeel gebeurt nu. We hebben voorgesteld slim gebruik te maken van de stevige onderuitputting op de kasuitgave in 2020. Zoals het er nu uitziet wordt er rond de 10 miljoen euro minder uitgegeven voor de subsidie voor elektrisch rijden dan beschikbaar is als kasbudget voor het jaar 2020. Om nu de trein op een ander spoor te zetten of te stoppen, is uitermate frustrerend voor consumenten én ondernemers. Consumenten dreigen met hun aanvraag tussen wal en schip te vallen en de sector heeft flink geld verbrand met investeringen in marketing en processen waar ze dit jaar de resultaten niet van plukken. Zeker in deze onzekere economische periode een onbegrijpelijke keuze. De overheid geeft daarmee niet alleen een verkeerd signaal af, maar we verliezen ook het momentum om door te pakken naar een schoner Nederlandse wagenpark!”

Van het totale subsidiebudget voor gebruikte elektrische auto’s voor dit jaar is nog 45% beschikbaar (stand 30 september).