Groepsfoto MA Poort 15 03 2022

VNA ontvangt Minister Harbers (IenW) bij de Haagse MobiliteitsPoort

Gepubliceerd op 18 maart 2022
zakelijke lease duurzame mobiliteit

Dinsdag 15 maart vond de eerste MobiliteitsPoort van de Mobiliteitsalliantie plaats. Renate Hemerik (voorzitter VNA) ontving in het Haagse pers- en debatcentrum Nieuwspoort, samen met Maurice Unck (CEO RET), de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers (VVD).

Naast een kennismaking met de leden van de Mobiliteitsalliantie, kreeg de minister alle ruimte om zijn inzet tijdens deze nieuwe kabinetsperiode over het voetlicht te brengen. De minister zette de hoofdlijnen van zijn beleid uiteen, met grote overeenkomsten met het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie. Onder leiding van Renate Hemerik vond een levendig gesprek plaats met de minister over dossiers als het beheer, onderhoud en vervanging van infrastructuur, Betalen naar Gebruik en MaaS.

Minister Harbers

“Het Nederlandse mobiliteitssysteem staat bovenin alle internationale lijstjes: de kwaliteit van onze wegen is heel goed en de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen is een van de meest dekkende ter wereld."
Maar er is ook werk aan de winkel om grote doelen te halen: goede ontsluiting van nieuwe woongebieden, het realiseren van klimaatdoelen, verbeteringen op het vlak van verkeersveiligheid en (duurzame) mobiliteit. "Het is tijd om met elkaar in gesprek te gaan, wat mij betreft. Er is veel common ground en er is veel te bespreken. De financiële kaders zijn omhoog bijgesteld, er is dus ook ruimte voor uitvoering,” zo sloot minister Harbers zijn betoog af.

De leden van de Mobiliteitsalliantie – 25 mobiliteitspartijen waaronder de VNA– leveren hieraan graag een bijdrage. Afgesproken is om nader overleg tussen de bewindsman en de Mobiliteitsalliantie te plannen.