Prinsjesdag 2022: focus op koopkrachtherstel, druk op verduurzaming

Prinsjesdag 2022: focus op koopkrachtherstel, druk op verduurzaming

Gepubliceerd op 20 september 2022
fiscaliteiten

Vandaag, op de derde dinsdag van september, werd traditiegetrouw de Troonrede uitgesproken en de Miljoenennota en het Belastingplan van het komende jaar gepresenteerd. 

Hoge economische groei in 2022 gaat gepaard met een recordinflatie en sterk dalende koopkracht. Door de hoge energieprijzen ziet het kabinet zich genoodzaakt een helpende hand te bieden. Een omvangrijk pakket maatregelen moet helpen de koopkracht te stutten.

 

Koopkrachtmaatregelen om burger te beschermen

Het jaar 2022 is enerzijds een jaar met hoge economische groei (+ 4,6%) en zeer lage werkloosheid (3,4%). Anderzijds leidde de oorlog tussen Rusland en Oekraïne tot stijgende energieprijzen, recordinflatie (9,9%) en een stevige daling in koopkracht (- 6,8%). Om burgers te behoeden voor betalingsproblemen trekt het kabinet ruim 17 miljard euro uit ter reparatie van de koopkracht. Daarvan is 5 miljard euro structureel beschikbaar, dus ook jaarlijks voor de langere termijn.

De hoge energieprijzen worden onder meer bestreden met een tijdelijk maximum op de gas- en elektratarieven. Ook wordt de lagere brandstofaccijns verlengd tot en met juni 2023. In de tweede helft van het jaar wordt deze verlaging langzaam afgebouwd. De koopkracht krijgt tevens een stimulans middels lagere belasting op arbeid en hogere lonen en uitkeringen. Zo worden het wettelijk minimumloon en gekoppelde uitkeringen en AOW met 10% verhoogd. Het CPB voorziet dat de inflatie in 2023 daalt naar 2,6% en de koopkracht (+3,9%) deels hersteld wordt. De economische groei zal dalen naar + 1,5% en de werkloosheid blijft relatief laag (3,9%).

Renate Hemerik, voorzitter VNA

Naast de tegemoetkoming van huishoudens is het ook positief dat dit kabinet een pakket van 600 miljoen euro heeft uitgetrokken voor het MKB. Hoe dit wordt besteed wordt nog nader bepaald. Dat neemt niet weg dat ondernemers aankijken tegen toenemende lasten. Daarnaast hebben zij ook veel uitdagingen als het gaat om de verduurzaming van hun bedrijf én wagenpark. Denk aan de aangekondigde CO2-registratieplicht van de werkgebonden personenmobiliteit. Deze transitie naar een zero emissie wagenpark vraagt om kapitaal en kennis en daar kunnen autoleasemaatschappijen in voorzien.”

Geen verrassingen in bijtelling en subsidies zero-emissie auto’s

In de vandaag gepresenteerde belastingplannen zijn er geen wijzigingen in de stimuleringsmaatregelen richting de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark.

Het bijtellingspercentage voor de zakelijke markt voor zero-emissie auto’s blijft in 2023 16%. Het plafond wordt echter nogmaals verder verlaagd naar €30.000. Voor de subsidie van particulieren (SEPP) geldt dat de jaarschotten behouden blijven.   

Renate Hemerik vervolgt:

De elektrificatie van het Nederlandse wagenpark is nog allesbehalve een gelopen race. Door het voor zakelijke reizigers en consumenten onaantrekkelijker te maken om te kiezen voor een schone auto, raken de duurzaamheidsdoelen buiten zicht. Na 2025 is de bijtellingskorting helemaal verdwenen, zijn de SEPP (particulieren EV’s) en SEBA (bedrijfswagens) subsidieregelingen geëindigd en zal iedereen Motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s gaan betalen. Wij roepen het kabinet dan ook op om de elektrische auto fiscaal aantrekkelijk en bereikbaar te houden, ook voor de aankomende jaren.” 

Andere (fiscale) maatregelen per 1 januari 2023

Onderstaand nog een overzicht van andere (fiscale) maatregelen in de miljoenennota 2023:

  • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding van €0,19 naar €0,21;
  • Per 1 januari 2025 zal de vrijstelling BPM bestelauto’s vervallen en de BPM afhankelijk worden van de CO2-uitstoot;
  • Het kabinet trekt in 2023 €25 miljoen uit voor het verbeteren en veiliger maken van Rijks-N-wegen;
  • De Werkkostenregeling wordt verruimd;
  • De MIA (Milieu Investeringsaftrek) wordt verhoogd met €50 miljoen voor 2023.

Reacties in de pers