Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst verkeersveiligheid

Minister Harbers en 6 organisaties tekenen ADAS-convenant

Gepubliceerd op 19 december 2023
duurzame mobiliteit verkeersveiligheid

Minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gisteren samen met ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDW en RAI Vereniging het ADAS-convenant ondertekend.

Hiermee continueren deze partners hun samenwerking in de ADAS Alliantie, gericht op het verhogen van het veilig gebruik van rijhulpsystemen in auto’s. Deze systemen kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op de weg. Voorwaarde is wel dat de bestuurder de functies op een veilige, verantwoorde manier gebruikt. De komende jaren blijft de ADAS Alliantie zich hier actief voor inzetten. 

Rijhulpsystemen zijn bijvoorbeeld een noodremsysteem, lane-assist en adaptive cruise control. De techniek staat ook wel bekend als ADAS: Advanced Driver Assistance Systems. Vanuit Europese regelgeving is een aantal rijhulpsystemen verplicht gesteld voor auto’s die vanaf juli 2022 op de markt kwamen en vanaf juli 2024 voor alle nieuwe voertuigen. Dit zorgt voor een grote toename van auto’s met ADAS in het Nederlandse wagenpark. 

Kennis vergroten

Uit onderzoek blijkt dat slechts 48% van de automobilisten aangeeft over een goed kennisniveau van de werking en reikwijdte van rijhulpsystemen te beschikken. Wat minister Harbers betreft moet dat percentage omhoog. Minister Harbers: “We zien dat voertuigen door slimme oplossingen steeds veiliger worden. Denk aan systemen die zorgen dat je binnen de lijnen blijft of die remmen bij een bijna-ongeluk. Voertuigen mét deze systemen hebben minder ongelukken dan voertuigen zonder de systemen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen weten hoe ze de systemen moeten gebruiken. De systemen kunnen zich bijvoorbeeld niet altijd aanpassen aan wegwerkzaamheden en bij hevige sneeuwval zien ze de lijnen niet meer goed. Het is dan belangrijk als iedereen weet hoe ze daarmee moeten omgaan. Daarom is dit convenant en deze alliantie zo belangrijk, die heeft als doel om de kennis te vergroten.” Om het belang te onderstrepen ondertekenen minister Harbers en directeuren van ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDW en de RAI Vereniging het ADAS-convenant. Het convenant is een vervolg op een eerder convenant uit 2019. 

Renate Hemerik, voorzitter VNA

Wij zijn blij dat we samen met alle partijen in de alliantie blijven werken aan het veiliger maken van de Nederlandse wegen. Met de stijging van het aantal verkeersslachtoffers is en blijft dit hard nodig. Vanuit de autoleasebranche rijden er bijna 1,3 miljoen voertuigen op de weg. Wij voelen ons dan ook medeverantwoordelijk voor het vergroten van de kennis van ADAS en het juist gebruiken van deze systemen en we kunnen hier ook een rol in spelen.” 

Rijonderwijs en voorlichting tijdens aankoop

De alliantie richt zich op de Nederlandse gebruiker van ADAS. Eén van de partijen zet zich bijvoorbeeld in om de voorlichting te verbeteren die wordt gegeven aan kopers van een nieuwe auto. Daarnaast kan iedereen die in 2024 gaat afrijden voor het autorijbewijs, vragen verwachten over rijhulpsystemen tijdens het praktijkexamen. Te denken valt aan vragen over parkeersensoren, lane-assist en verkeersbordherkenning. Zo worden de rijexamens stapsgewijs aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen van auto’s.