coronavirus

Coronavirus

Het coronavirus; om u zo goed mogelijk te ondersteunen, plaatsen we belangrijk nieuws en informatie over maatregelen op deze pagina.

Wij kiezen er daarbij voor om u zoveel mogelijk te verwijzen naar de originele informatiebronnen en links; waar nodig vullen we deze aan met specifieke informatie vanuit de VNA. Daarnaast gaan we waar nodig specifiek in op onderwerpen die voor onze branche van belang zijn.

Wat kunt u van de VNA verwachten?
In onze rol van branchevereniging monitoren we wat er gebeurt in de branche in deze bijzondere situatie. We maken verbindingen waar we het nodig en mogelijk is, bijvoorbeeld met andere brancheverenigingen en de overheid. Als het gaat om echte ondernemerszaken, dan kunt u terecht bij VNO-NCW, KVK en MKB Nederland (zie ook onderstaande links). Als ondernemersverenigingen verstrekken zij duidelijke informatie voor u als ondernemer. Op dit moment inventariseren we bij onze leden de stand van zaken en bekijken we waar de VNA ten aanzien van branche-gerelateerde issues een rol kan en moet spelen. Mocht het nodig zijn, dan informeren wij u hier uiteraard over.

Actueel

1 juni 2021
Verlengd en verruimd steunpakket blijft broodnodig
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het corona steunpakket voorlopig met drie maanden wordt verlengd en zelfs iets wordt verruimd. Zo krijgen ondernemers meer steun doordat de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) niet langer meetelt als omzet voor de NOW, zoals zij hebben bepleit. Een goede zaak is ook dat ondernemers pas in 2022 hoeven te beginnen met het aflossen van hun schulden bij de Belastingdienst en daarvoor ook langer de tijd krijgen, aldus de ondernemersorganisaties in reactie op het steunpakket zoals dat vandaag door de demissionaire ministers van Financiën, SZW en EZK is gepresenteerd.

Klik hier voor het volledige artikel.

12 maart 2021
Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit
Klik hier voor de pagina van Rijkshoverheid

24 februari 2021
Verkoop op afspraak onder voorwaarden weer mogelijk in de showroom
Gisteren is tijdens de persconferentie door demissionair premier Rutte aangekondigd dat vanaf 3 maart, onder voorwaarden, winkels en showrooms op afspraak open mogen om klanten te ontvangen voor verkoop. 
Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk aanwezig zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld en een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. 
De versoepelde regels gelden minstens tot 15 maart; op 8 maart volgt de volgende persconferentie.   
Klik hier voor de pagina van Rijksoverheid.  

10 februari 2021
Geactualiseerd Protocol Mobiliteitssector
Klik hier

21 januari 2021
Factsheet Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt verruimd en verbreed
Klik hier voor de pagina van Rijksoverheid.

23 december 2020
Update: Laatste nieuws over afleveringen tijdens de Corona lock-down
Op de website van RDW vindt u hierover nadere informatie. 

18 december
Tenaamstellen en afleveren (private) leaseauto’s aan huis tijdens lockdown
Op de website van RDW vindt u hierover nadere informatie.

15 december
Het laatste nieuws en de maatregelen die RDW heeft genomen om de cruciale dienstverlening zoveel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.
Klik hier voor de pagina van RDW.

9 december
Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit.
Klik hier voor de pagina van Rijksoverheid.

2 november
Het kabinet heeft nieuw beleid aangekondigd als het gaat om het testen op corona
Om sneller en massaler op corona te kunnen testen, komen er zeven XL-testlocaties met sneltesten. Bedrijven mogen ook zelf sneltestfaciliteiten gaan inrichten.

Klik hier voor veel gestelde vragen:
VNO-NCW
MKB Nederland

27 oktober
Aanvullingen op derde steunpakket corona
De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.
Klik hier voor de pagina van Rijksoverheid.

31 augustus
Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021
Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.
Klik hier om verder te lezen.

28 augustus
Belastinguitstel tot 1 januari, ruime terugbetaalregeling voor ondernemers

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af.
Klik hier om verder te lezen.

28 augustus 
Wat verandert er per 1 oktober aan de NOW?
De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 oktober tot 1 januari blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies, daarna wordt dit verhoogd naar 30 procent.
Klik hier om verder te lezen.

28 augustus
Ondernemers: ‘Derde noodpakket goede basis komende maanden’
Met het derde noodpakket ligt er een goede basis voor de komende maanden.' Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de maatregelen die het kabinet zojuist heeft gepresenteerd. 'Vooral het feit dat er nu tot 1 juli 2021 duidelijkheid is, is een goede zaak. 
Klik hier om het gehele bericht te lezen

9 juni
Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers voor gezond en veilig werken
Het coronavirus plaatst werkgevers en werknemers voor de opgave om extra maatregelen te nemen voor gezond en veilig werken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen.
Klik hier om verder te lezen.

2 juni
Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie
MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid vandaag de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl. Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.

28 mei
Wet homologatie onderhands akkoord
Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.
Klik hier om verder te lezen.

29 april
Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld.
Klik hier om verder te lezen.

24 april
Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis
Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.
Klik hier om verder te lezen.

22 april
Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden
De concernbepaling in NOW wordt gewijzigd. Dat maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. 
Klik hier om verder te lezen.

17 april 
Motie aanpassing NOW-regeling voor concerns aangenomen
Gisteren is tijdens het kamerdebat de motie inzake de werkmaatschappijen aangenomen.
Er wordt nu onderzocht of werkmaatschappijen toch in aanmerking kunnen komen voor de NOW-regeling. Wanneer dit daadwerkelijk wordt ingeregeld is nog niet bekend.
Lees hier meer over de NOW-regeling.
 

16 april
Hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer
VNO-NCW geeft in een brochure voor ondernemers onder meer informatie over arbeidsrecht, risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit. 
Download hier de brochure

14 april
VNO-NCW lanceert coronacalculator voor ondernemers
De coronacalculator geeft ondernemers direct en op basis van eigen bedrijfsgegevens inzicht in overheidsmaatregelen en welke van toepassing zijn op hun onderneming.
Klik hier om direct naar de coronacalculator te gaan. 

8 april
VNO-NCW: Goed dat witte vlekken in noodpakket verder worden ingevuld
'Het kabinet zet vandaag weer een aantal stappen om ondernemers door de corona-crisis te helpen met liquiditeitssteun. De maatregelen helpen met name voor toeleveranciers, grotere mkb-bedrijven en jonge snelgroeiende bedrijven.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de zojuist gepresenteerde extra maatregelen. Volgens de organisaties is het een goede zaak dat voor grotere (mkb)-bedrijven de garantieregeling voor kredieten tot 150 miljoen (GO-regeling) wordt verruimd vanwege de crisis. De overheid staat vanaf nu voor een hoger percentage garant. ‘Wij hopen dat dit helpt de kredietlijnen van banken zoveel mogelijk open te houden en risico’s verder te verlagen. Zo kunnen we zorgen dat bedrijven liquide blijven nu het geld de deur uitvliegt zonder inkomsten.’ 
Lees hier verder.

Meer garanties voor kredietverlening en kredietverzekeringen
Verder wordt ook het garantiebudget voor de BMKB verhoogd en wordt de bekritiseerde provisie waar ondernemers mee te maken krijgen gehalveerd van 3,9 procent naar 2 procent. Naast de uitbreiding van de BMKB en de GO-regeling kondigde het kabinet ook aan een garantstelling van in totaal 12 miljard euro aan kredietverzekeringen in de vorm van een herverzekering uit te werken. 

3 april 2020
Versoepeling belastingen voor ondernemers tot 19 juni 2020
Lees hier verder.

2 april 2020
VNA verzoekt uitbreiding van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).
Lees hier verder.

31 maart 2020
Vanaf 6 april kunnen ondernemers bij het UWV een aanvraag doen voor de NOW (Noodmaatregel op Overbrugging voor behoud van Werkgelegeheid).
Lees hier verder. 

Klik hier voor een totaal overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de NOW.

26 maart 2020
Enquete VNO-NCW: bedrijfsleven over hele linie getroffen door coronacrisis

Van het betaald voetbal tot de dierenpensions en van de recreatiesector tot de sierteelt: de pijn van de coronacrisis wordt overal gevoeld. En de komende drie maanden wordt dat er niet per se beter op, zo blijkt uit een enquête onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Lees hier het hele artkel.

24 maart 2020
Afgekondigde maatregelen staan (bijna) open!
In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat om de nieuwe regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 en om verruiming van bestaande regelingen: BMKB-regeling, Garantie Ondernemersfinanciering, Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) en de SET.

Klik hier om naar de site van RVO te gaan. 
Op deze pagina vind u een subsidiewijzer om snel te kunnen bekijken welke regelingen er voor uw organisatie beschikbaar zijn.

23 maart 2020
Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
Klik hier om alle maatregelen te lezen.

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven en sectoren
Klik hier voor het bericht van het Verbond van Verzekeraars.

20 maart
Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Prachtig om te zien hoe de overheid en vooral de banken dit mogelijk maken. Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid. Mooi om te zien hoe we met elkaar eendrachtig en daadkrachtig het corona spook gaan verslaan.” 
Klik hier om het bericht van de NVB te lezen.

19 maart 2020
Wegwijzer maatregelen

  • Alle afgekondigden maatregelen van het kabinet, uitgewerkt in een 'wegwijzer maatregelen'.
    Klik hier om te openen.
  • VNO-NCW schetst vier scenarios: the bad, the worse, the ugly, the unthinkable
    Klik hier om te openen.

18 maart 2020
Kabinet kondigt massieve steun voor ondernemers aan


Belangrijke links

Mocht u nog links missen, laat het ons weten! vna@vna-lease.nl

Heeft u vragen?
De VNA volgt uiteraard de RIVM-richtlijnen. De medewerkers van het verenigingsbureau werken dan ook allemaal vanuit huis, maar we zijn via de gebruikelijke kanalen bereikbaar:

e-mail: vna@vna-lease.nl
telefonisch: 030-6595296

Heeft u een vraag aan ons? Dan heeft het onze voorkeur dat u deze via mail aan ons stelt. Indien nodig bellen we u of plannen we een online-overleg in.

Reacties in de pers


Aanvullende artikelen