iStock-1151470226

Europese leasemarkt

Als mondiale stakeholder is de Europese Unie verankerd met de stad Brussel. Het is belangrijk om daar aanwezig te zijn waar lobbyisten op Europees niveau samenkomen. De VNA is actief lid van Leaseurope, de Europese koepelorganisatie van de autoleasebranche.

Leaseurope.JPG

Steeds meer beslissingen die voor autoleasing van belang zijn, worden immers op Europees niveau genomen. Leaseurope is de Europese koepelorganisatie voor leasemaatschappijen. Leaseurope representeert zowel de autoleasebranche als de gehele lease-industrie in Europa en heeft 46 leden - verenigingen zoals de VNA - in 32 landen. De organisatie komt in Brussel op voor de belangen van onze branche. Leaseurope publiceert cijfers van de (auto)leasemarkt in Europa. Deze cijfers zijn aangeleverd door de leden van Leaseurope.

Leaseurope_1.JPG

Verbindende factor in Europa
Leaseurope vertegenwoordigt de leasebranche als een betrouwbare partner en fungeert als aanspreekpunt voor internationale en Europese organisaties en overheden. Het lidmaatschap van Leaseurope is met name belangrijk omdat de koepelorganisatie haar leden informeert over alle Europese of internationale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de sector. Daarnaast formuleren zij standpunten namens de hele branche die worden onderbouwd met onderzoek. Verder zorgt Leaseurope voor Europese cijfers uit de branche om enerzijds uit te leggen wie zij vertegenwoordigt en het belang van (auto)leasing voor de economie weer te geven en anderzijds om de markt voor de leden te tonen. Met de juiste duiding kunnen we samen trends identificeren en de getallen uit ons land benchmarken met landen om ons heen. Tenslotte biedt Leaseurope haar leden een platform om kennis en best practices uit te wisselen. Ook brengen zij relevante partijen met elkaar samen.

Reacties in de pers


Aanvullende artikelen