Prinsjesdag

Belastingen

Prinsjesdag 2021: wat staat de autoleasesector te wachten?

Vandaag, op de derde dinsdag van september, werd traditiegetrouw de Troonrede uitgesproken en de Miljoenennota en het Belastingplan van het komende jaar gepresenteerd. Het goede nieuws is dat de Nederlandse economie zowel dit jaar (+3,9%) als volgend jaar (+3,5%) stevig groeit. De overheid verlegt haar focus daarom van het stutten van de economie naar extra investeringen in woningbouw, veiligheid en klimaat. De VNA vindt het positief dat noodzakelijke investeringen zoals voor het klimaatbeleid (6,8 miljard euro) verhoogd worden. Wel zou de VNA daarbij graag meer aandacht zien voor verdere en snellere vergroening van het Nederlandse wagenpark.

Groei economie, maar investeringen in infrastructuur stijgen nauwelijks
De Nederlandse economie herstelt sterker dan verwacht. In 2021 is sprake van bijna 4% groei (groei bbp versus 2020). Komend jaar zet dat herstel door en is naar verwachting sprake van 3,5% groei. Ondanks het wegvallen van de coronasteunmaatregelen blijft de werkeloosheid beperkt. Deze loopt naar verwachting in 2022 slechts licht op tot 3,5%. Daar tegenover staat echter dat ook de koopkracht vrijwel niet stijgt (+0,1%). Hoewel de lonen groeien, neemt ook de inflatie toe.

Renate Hemerik, voorzitter VNA: “De overheid heeft het bedrijfsleven behoed voor een harde landing en het herstel en de groei zijn nu echt ingezet. Maar zelfs als Nederland deels thuis blijft werken, zijn extra investeringen in onze infrastructuur hard nodig. De mobiliteitsbehoefte en het daadwerkelijke aantal verplaatsingen zal de komende decennia met tientallen procenten toenemen. Onze oproep aan het nieuwe kabinet zal dan ook zijn om flexibel en gespreid reizen te stimuleren en verder te investeren in goede infrastructuur en de verkeersveiligheid.”

Bijtelling elektrische auto’s toch naar 16%
Zoals vastgelegd in het Belastingplan van vorig jaar, is vandaag in de plannen aangekondigd dat het bijtellingspercentage voor zero-emissie auto’s in 2022 stijgt van 12% naar 16%. Het plafond wordt verder verlaagd naar €35.000. Het marktaandeel elektrische auto’s groeit en geeft daarom volgens de overheid geen aanleiding voor extra stimulering, sterker: men wil de autonome groei grotendeels ‘terugverdienen’.

Renate Hemerik: “We zijn teleurgesteld dat de bijtelling toch naar 16% gaat en het plafond ook nog eens wordt verlaagd naar €35.000. Er is opnieuw geen gehoor gegeven aan de brede maatschappelijke roep vanuit de mobiliteitssector, maar ook vanuit de duurzaamheidsstakeholders om de bijtelling op 12% te laten. Zoals aangegeven met het Autobelastingplan van de coalitie moet juist deze jaren en vooral via de zakelijke markt, de basis worden gelegd voor maximaal veel zero emissie kilometers richting 2030 en een doorstroom van elektrische auto’s richting de tweedehands markt. De inzet van EV bij zowel werkgevers als werknemers zal alle steun nodig blijven hebben, ook in 2022. Het is een misvatting om te denken dat de vergroening van het Nederlandse wagenpark zonder fiscale stimulering met de juiste snelheid gaat lukken. Het extra geld dat er leek te zijn gaat nu vooral op aan dekking van de autonome groei. Dat noemen we een sigaar uit eigen doos.”

Vergroening wagenpark blijft meer aandacht vragen
Er is dit jaar een kleine stijging in het marktaandeel van batterij elektrische auto’s. In absolute aantallen is de groei ten opzichte van 2020 echter gering. De coronacrisis en het aanhoudende tekort aan chips heeft de nieuwverkoop van personenauto’s en daarmee ook batterij elektrische auto’s, hard getroffen. Daarmee dreigt de vergroening van het totale Nederlandse wagenpark te vertragen. Momenteel is iets meer dan 2% van dat wagenpark volledig elektrisch.

Verdere stappen bij subsidie elektrisch rijden particulier en bedrijfswagens
Belangrijk in die vergroening is dus ook dat zowel particulieren als ondernemers worden aangemoedigd tot duurzame keuzes. De VNA ziet de aanschafsubsidies voor elektrische personen- en bestelauto’s (SEPP en SEBA) als een goede start van dat proces. Er komt 60 miljoen euro extra voor SEPP (personenwagens) waarbij echter wel het bedrag per auto (nieuw) verlaagd wordt tot €3.350. De jaarschotten blijven behouden. Voor de bedrijfswagenregeling SEBA komt 28 miljoen extra.

Thuiswerkvergoeding vanaf 1 januari
De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan. Daarnaast introduceert het kabinet per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag. De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Er is echter geen aandacht voor fiscale facilitering van multimodale mobiliteitsoplossingen.

Renate Hemerik: “Corona heeft geleid tot een grotere behoefte aan individuele vervoermiddelen, zoals (elektrische) fietsen en vooral ook auto’s. De drukte op de weg zien we nu snel toenemen. Om het dichtslibben van wegen te voorkomen zijn stimulansen en fiscale voorzieningen noodzakelijk voor flexibele multimodale mobiliteitsoplossingen. Er is op dit gebied veel meer daadkracht nodig vanuit Den Haag. De autoleasebranche levert daar graag een bijdrage aan.”

 

Voor de volledigheid onderstaand de kortingstabel voor de bijtelling. Het kabinet stelt het volgende voor:

EV 2022 2023 2024 2025 2026
Korting  6% 6% 6% 5% 0%
Bijtelling 16% 16% 16% 17% 22%
Plafond € 35.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 n.v.t.
Maximale korting € 2.100 € 1.800 € 1.800 € 1.500 n.v.t.
 

Aanvullende artikelen