09-06-2020Coronavirus

Het coronavirus heeft onze samenleving, het bedrijfsleven en ook onze sector in haar greep. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, plaatsen we belangrijk nieuws en informatie over maatregelen op deze pagina. 

Het coronavirus heeft onze samenleving, het bedrijfsleven en ook onze sector in haar greep. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, plaatsen we belangrijk nieuws en informatie over maatregelen op deze pagina.

Wij kiezen er daarbij voor om u zoveel mogelijk te verwijzen naar de originele informatiebronnen en links; waar nodig vullen we deze aan met specifieke informatie vanuit de VNA. Daarnaast gaan we waar nodig specifiek in op onderwerpen die voor onze branche van belang zijn.

Wat kunt u van de VNA verwachten?
In onze rol van branchevereniging monitoren we wat er gebeurt in de branche in deze bijzondere situatie. We maken verbindingen waar we het nodig en mogelijk is, bijvoorbeeld met andere brancheverenigingen en de overheid. Als het gaat om echte ondernemerszaken, dan kunt u terecht bij VNO-NCW, KVK en MKB Nederland (zie ook onderstaande links). Als ondernemersverenigingen verstrekken zij duidelijke informatie voor u als ondernemer. Op dit moment inventariseren we bij onze leden de stand van zaken en bekijken we waar de VNA ten aanzien van branche-gerelateerde issues een rol kan en moet spelen. Mocht het nodig zijn, dan informeren wij u hier uiteraard over.

Actueel

9 juni
Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers voor gezond en veilig werken
Het coronavirus plaatst werkgevers en werknemers voor de opgave om extra maatregelen te nemen voor gezond en veilig werken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen.

Klik hier om verder te lezen.

2 juni
Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie
MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid vandaag de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl. Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.

28 mei
Wet homologatie onderhands akkoord
Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Klik hier om verder te lezen.

29 april
Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld.

Klik hier om verder te lezen.

24 april
Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis
Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.

Klik hier om verder te lezen.

22 april
Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden
De concernbepaling in NOW wordt gewijzigd. Dat maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. 

Klik hier om verder te lezen.

17 april 
Motie aanpassing NOW-regeling voor concerns aangenomen
Gisteren is tijdens het kamerdebat de motie inzake de werkmaatschappijen aangenomen.
Er wordt nu onderzocht of werkmaatschappijen toch in aanmerking kunnen komen voor de NOW-regeling. Wanneer dit daadwerkelijk wordt ingeregeld is nog niet bekend.

Lees hier meer over de NOW-regeling.
 

16 april
Hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer
VNO-NCW geeft in een brochure voor ondernemers onder meer informatie over arbeidsrecht, risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit. 

Download hier de brochure

14 april
VNO-NCW lanceert coronacalculator voor ondernemers
De coronacalculator geeft ondernemers direct en op basis van eigen bedrijfsgegevens inzicht in overheidsmaatregelen en welke van toepassing zijn op hun onderneming.

Klik hier om direct naar de coronacalculator te gaan. 

8 april
VNO-NCW: Goed dat witte vlekken in noodpakket verder worden ingevuld
'Het kabinet zet vandaag weer een aantal stappen om ondernemers door de corona-crisis te helpen met liquiditeitssteun. De maatregelen helpen met name voor toeleveranciers, grotere mkb-bedrijven en jonge snelgroeiende bedrijven.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de zojuist gepresenteerde extra maatregelen. Volgens de organisaties is het een goede zaak dat voor grotere (mkb)-bedrijven de garantieregeling voor kredieten tot 150 miljoen (GO-regeling) wordt verruimd vanwege de crisis. De overheid staat vanaf nu voor een hoger percentage garant. ‘Wij hopen dat dit helpt de kredietlijnen van banken zoveel mogelijk open te houden en risico’s verder te verlagen. Zo kunnen we zorgen dat bedrijven liquide blijven nu het geld de deur uitvliegt zonder inkomsten.’ 

Lees hier verder.

Meer garanties voor kredietverlening en kredietverzekeringen
Verder wordt ook het garantiebudget voor de BMKB verhoogd en wordt de bekritiseerde provisie waar ondernemers mee te maken krijgen gehalveerd van 3,9 procent naar 2 procent. Naast de uitbreiding van de BMKB en de GO-regeling kondigde het kabinet ook aan een garantstelling van in totaal 12 miljard euro aan kredietverzekeringen in de vorm van een herverzekering uit te werken. 

3 april 2020
Versoepeling belastingen voor ondernemers tot 19 juni 2020
Lees hier verder.

2 april 2020
VNA verzoekt uitbreiding van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).
Lees hier verder.

31 maart 2020
Vanaf 6 april kunnen ondernemers bij het UWV een aanvraag doen voor de NOW (Noodmaatregel op Overbrugging voor behoud van Werkgelegeheid).
Lees hier verder. 

Klik hier voor een totaal overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de NOW.

26 maart 2020
Enquete VNO-NCW: bedrijfsleven over hele linie getroffen door coronacrisis

Van het betaald voetbal tot de dierenpensions en van de recreatiesector tot de sierteelt: de pijn van de coronacrisis wordt overal gevoeld. En de komende drie maanden wordt dat er niet per se beter op, zo blijkt uit een enquête onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Lees hier het hele artkel.

24 maart 2020
Afgekondigde maatregelen staan (bijna) open!
In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat om de nieuwe regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 en om verruiming van bestaande regelingen: BMKB-regeling, Garantie Ondernemersfinanciering, Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) en de SET.

Klik hier om naar de site van RVO te gaan. 
Op deze pagina vind u een subsidiewijzer om snel te kunnen bekijken welke regelingen er voor uw organisatie beschikbaar zijn.

23 maart 2020
Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
Klik hier om alle maatregelen te lezen.

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven en sectoren
Klik hier voor het bericht van het Verbond van Verzekeraars.

20 maart
Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Prachtig om te zien hoe de overheid en vooral de banken dit mogelijk maken. Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid. Mooi om te zien hoe we met elkaar eendrachtig en daadkrachtig het corona spook gaan verslaan.” 
Klik hier om het bericht van de NVB te lezen.

19 maart 2020
Wegwijzer maatregelen

  • Alle afgekondigden maatregelen van het kabinet, uitgewerkt in een 'wegwijzer maatregelen'.
    Klik hier om te openen.
  • VNO-NCW schetst vier scenarios: the bad, the worse, the ugly, the unthinkable
    Klik hier om te openen.

18 maart 2020
Kabinet kondigt massieve steun voor ondernemers aan


Belangrijke links

Mocht u nog links missen, laat het ons weten! vna@vna-lease.nl

Heeft u vragen?
De VNA volgt uiteraard de RIVM-richtlijnen. De medewerkers van het verenigingsbureau werken dan ook allemaal vanuit huis, maar we zijn via de gebruikelijke kanalen bereikbaar:

e-mail: vna@vna-lease.nl
telefonisch: 030-6595296

Heeft u een vraag aan ons? Dan heeft het onze voorkeur dat u deze via mail aan ons stelt. Indien nodig bellen we u of plannen we een online-overleg in.

 

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar