25-07-2014VNA maakt belangrijke afspraken met Belastingdienst

Al jarenlang is de wetgeving op het gebied van de bijtelling een blokkade voor de ontwikkeling van het leaseproduct richting flexibele mobiliteitsconcepten en daarin heeft de VNA voor haar leden nu een belangrijke doorbraak gerealiseerd.

Al jarenlang is de wetgeving op het gebied van de bijtelling een blokkade voor de ontwikkeling van het leaseproduct richting flexibele mobiliteitsconcepten en daarin heeft de VNA voor haar leden nu een belangrijke doorbraak gerealiseerd. Een lang en intensief traject van 1,5 jaar met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft z'n vruchten afgeworpen; twee uitvoeringsregelingen.

Voor VNA is het de opmaat naar een totale make-over van de bijtellingssystematiek waar zij zich al jaren voor inzet.

"Onze leden lopen al jaren aan tegen verouderde wetgeving die flexibele mobiliteit en doorontwikkelingen van mobiliteitsconcepten tegenhoudt" zo zegt Renate Hemerik, directeur van de VNA. "En dat terwijl de vraag vanuit werkgevers en werknemers steeds groter wordt. Dit is een hele belangrijke doorbraak voor de doorontwikkeling van mobiliteitsconcepten waar autoleasemaatschappijen als geen ander mee bezig zijn."

Op verzoek van VNA heeft de Belastingdienst na een lang en intensief traject duidelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder een lease-auto buiten de bijtelling blijft, waar dit tot nu toe onzeker was. Poolauto’s kunnen nu veilig privé worden gebruikt en ook de vrees voor dubbele bijtelling van een tijdelijk vervangende lease-auto is definitief van tafel. "Het schept de duidelijkheid die onze autoleasemaatschappijen nodig hebben richting hun klanten”, aldus Hemerik.

Deelauto Privégebruik
In de Brancheregeling die de VNA met de Belastingdienst heeft afgesloten, bevestigt de fiscus dat een zakelijke poolauto wel degelijk privé kan worden gebruikt door de werknemers, zolang de werkgever zich maar als verhuurder gedraagt. Dat doet hij door een marktconform tarief te berekenen en een sluitende kilometerregistratie laat bijhouden. De tarieftabel in de regeling en de regeling zelf worden jaarlijks door de VNA en de Belastingdienst vastgesteld en geactualiseerd.

Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig (TVL)
In deze brancheregeling is beschreven hoe dubbele bijtelling kan worden voorkomen bij de tijdelijk vervangende lease-auto. Zoals de naam van de regeling al aangeeft is de regeling geschreven met het oogmerk om de berijder het voertuig te laten gebruiken dat het best past bij zijn reis. Dat kan dus ook een conventionele auto zijn als de hoofdauto (semi)elektrisch is. Of een grotere auto als de hoofdauto een kleinere auto is.

Flexibele mobiliteitsconcepten
Volgens de VNA zijn deze afspraken cruciaal voor de uitrol van flexibele mobiliteitsdiensten: “De werkgevers en werknemers vragen er om en ik ben blij te zien dat onze leden daar in rap tempo passende diensten voor aanbieden.”

Leest u hier de in de pers verschenen reacties:

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar