iStock-914775770

Feiten en cijfers

Ook zakelijke autoleasemarkt groeit in tweede kwartaal

Leasebranche speelt in op behoefte duurzaam individueel vervoer

De autoleasebranche kende een positief tweede kwartaal van 2021. Het totale leasepark nam met 1,3% toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De sector boekte op alle fronten groei. Zo steeg het aantal zakelijke lease personenauto’s met 0,9%, waarmee de krimp van dit segment in het eerste kwartaal ongedaan werd gemaakt. Tegelijkertijd werd de toename in zowel bestelwagens als private leaseauto’s gecontinueerd. Daarnaast ontpoppen leasefietsen zich als een nieuwe groeimarkt.

Daling in zakelijke markt gestopt, groei in particuliere markt gecontinueerd
Sinds vorig jaar volgde de markt voor zakelijke leaseauto’s een dalende lijn. Die trend werd in het tweede kwartaal van dit jaar een halt toegeroepen. Een groei in het park van 0,9% (t.o.v. het vorige kwartaal) zorgt ervoor dat de daling in het eerste kwartaal (-0,9%) is goedgemaakt. Over de eerste helft van 2021 is nu sprake van een stabilisering in het park van zakelijke lease personenauto’s.

Renate Hemerik, voorzitter VNA: “Het is goed dat thuiswerken tijdens de crisis een vlucht heeft genomen. Tegelijkertijd blijft er een duidelijke behoefte om elkaar zakelijk ook fysiek te kunnen ontmoeten. Dat zien we terug in een toename van het verkeer op de weg en een blijvende behoefte aan zakelijke leaseauto’s.”

Ook met private lease personenauto’s spelen leasemaatschappijen in op de behoefte aan individueel vervoer. In het tweede kwartaal groeide het private lease park met 2,3%. Over de gehele eerste helft van 2021 is het park nu met 4,2% toegenomen ten opzichte van eind 2020.

Ook leasefiets stijgt in populariteit
De leasebranche speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van mobiliteit. In het tweede kwartaal was naar schatting bijna een kwart (23,1%) van alle nieuw geregistreerde lease personenauto’s voorzien van een stekker. Vorig jaar lag het percentage stekkerauto’s in het tweede kwartaal op een kleine 16%.

Leden van de VNA zagen hun park van elektrische (lease)fietsen vorig jaar flink toenemen. Die trend zet door in 2021. Met een groei van 50% in de eerste helft van het jaar telt het park nu ruim 19.000 elektrische fietsen (e-bikes en speed-pedelecs). Ruim 80% daarvan wordt zakelijk geleast en 20% particulier.

Renate Hemerik: “Als je reist, dan is het goed om dit zoveel mogelijk emissievrij te doen. De branche faciliteert bedrijven en particulieren graag met duurzame oplossingen. Dat zijn steeds vaker elektrische auto’s. Daarnaast zien we een toenemende populariteit van leasefietsen. Als branche groeien we mee met de behoefte van de klant.”

Bestelwagenmarkt profiteert van herstel economie
Ook de lease bestelwagen blijft een groeisegment. Dit park groeide in het tweede kwartaal met 1,7% ten opzichte van het eerste kwartaal. Gedurende de eerste helft van 2021 is het park nu 4,3% groter dan aan het eind van 2020.

Renate Hemerik: “De economie profiteert van de gedeeltelijke opening van onze samenleving. Het herstel van de economie doet de markt voor bestelwagens goed. Leasemaatschappijen zorgen ervoor dat nieuwe bestelwagens toegankelijk blijven voor ondernemers, ook nu de financiële reserves van bedrijven soms krapper zijn.”


Aanvullende artikelen