Onze partners

Onze partners

VNA heeft een krachtig netwerk in mobiliteit

De VNA is een professionele en daadkrachtige vereniging met een groot netwerk. Behalve dat wij de belangen van onze leden behartigen, zet de VNA zich in voor de verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van mobiliteit. Daarom zijn wij actief betrokken bij maatschappelijke coalities, allianties en netwerken, terwijl we intensieve contacten onderhouden met alle relevante stakeholders in de mobiliteitsbranche.