02-10-2015NZO 2015: belang van kostenbesparing op mobiliteit neemt af

Vorig jaar stond kostenbesparing op zakelijke mobiliteit nog met stip bovenaan de agenda van bedrijven met een wagenpark. De resultaten van NZO 2015 laten een wat ander beeld zien.

NZO 2015: belang van kostenbesparing op mobiliteit neemt af
Vorig jaar stond kostenbesparing op zakelijke mobiliteit nog met stip bovenaan de agenda van bedrijven met een wagenpark. De resultaten van NZO 2015 laten een wat ander beeld zien. Kostenbesparing wordt nog steeds gezien als een zeer belangrijk speerpunt, maar het belang van andere punten nemen toe en is er minder focus op de kosten. Meer flexibiliteit creëren voor de medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap is bij bedrijven sterk in belang toegenomen.

VNA is dit jaar naast Automobiel Management en RDC Centraal Bureau Mobiliteit Informatie opnieuw partner van het NZO 2015. Mede door de medewerking van een aantal VNA-leden, is er opnieuw een hoge response bereikt en hebben we nieuwe inzichten op diverse vlakken. Onderstaand de belangrijkste conclusies op een rij, met een reactie van Renate Hemerik (directeur VNA):

De leasemaatschappij is de belangrijkste mobiliteitspartner voor bedrijven
Bedrijven vinden dat de leasemaatschappij de belangrijkste partner is op het gebied van mobiliteit. De merkdealer volgt op plaats 2. Ook bedrijven met een eigen wagenpark zien de leasemaatschappij als belangrijkste kennisprovider. Alleen de grotere bedrijven met wagenparken van meer dan 200 auto’s hebben ook intensief contact met andere mobiliteitsleveranciers en maken substantieel vaker gebruik van externe adviseurs.

Reactie Renate Hemerik: “Het feit dat bedrijven de leasemaatschappij zien als belangrijkste mobiliteitspartner is een enorm compliment voor de autoleasebranche. De leasebranche is op het vlak van advisering in het afgelopen decennia gegroeid. Door de ervaring en beschikbaarheid van cijfers en feiten zijn leasemaatschappijen heel goed in staat om voor ieder type bedrijf een passend advies op maat te geven. Dat dit via het NZO ook door bedrijven wordt erkend, bewijst dat leasemaatschappijen steeds meer groeien in de rol als specialist op het gebied van mobiliteit.”

Berijders: eigen belang groter dan collectief belang
In de afgelopen jaren kozen berijders voor een lagere bijtellingscategorie en ‘emotie’ was minder van belang. De fiscale stimulering en de economische situatie speelde daarbij uiteraard een belangrijke rol. Maar dat beeld is aan het veranderen, blijkt uit de recente onderzoeksresultaten van het NZO. De bijtelling is voor een berijder nog steeds belangrijk, maar het aandeel van het aantal berijders wat voorziet dat de volgende (lease-)auto groter of duurder is dan de huidige, is aanzienlijk toegenomen. Bedrijven zien, na een aantal jaren van economische stilstand, weer meer groeipotentieel. Zakelijke rijders blijken minder bereid te zijn hun mobiliteit milieubewuster en kostenbewuster in te richten dan in de afgelopen jaren.

Reactie Renate Hemerik: “Het is mooi dat berijders meer vrijheid krijgen om te kiezen voor mobiliteit, die bij ze past en de keuze niet alleen fiscaal of financieel wordt gedreven. Het is ook in het belang van het bedrijf dat iedere berijder zoekt naar de mobiliteitsinvulling, die zowel bij de thuis- als de werksituatie past. Naast kostenbewust kunnen sturen, levert het de organisatie ook een hogere medewerkerstevredenheid op. Tevreden medewerkers hebben tenslotte meer hart voor de zaak. En dat maakt de cirkel weer rond, want dat is weer goed voor het collectieve belang van een organisatie!”

Privélease wordt vaker mogelijk gemaakt door werkgevers. Maar berijders zien privélease niet zitten voor zakelijk gebruik.
Het afgelopen jaar heeft privélease veel aandacht gekregen en zijn er steeds meer aanbieders. Het aantal privéleasecontracten neemt ook sterk toe, maar vooral nog in op de particuliere markt. In dit NZO is de acceptatie en de intentie voor de zakelijke markt gemeten. Bedrijven staan minder afwijzend tegenover privélease en er zijn meer bedrijven die privélease in hun mobiliteitsbeleid mogelijk maken. Berijders van een zakelijke auto hebben ondertussen een duidelijker beeld gekregen wat privélease is en voor dat beeld leidt ertoe dat de zakelijke rijder terughoudend is ten aanzien van privélease.

Reactie Renate Hemerik: “Privélease zit inderdaad in de stijgende lijn. En ook wij zien de groei vooral bij particulieren. Ik denk dat er de komende jaren ook in het zakelijke segment een groei te zien zal zijn. En dan niet zozeer als vervanging van het zakelijke contract, maar bij medewerkers die geen auto van de zaak hebben. Dus bijvoorbeeld mensen met een privé-auto en kilometervergoeding krijgen voor incidentele zakelijke ritten. Maar ook voor medewerkers die alleen woon-werk kilometers maken. Het is echter een product in ontwikkeling en ook voor een werkgever is het vaak nieuw terrein. Hoe gaan we het onze medewerkers aanbieden? Als onderdeel van een mobiliteitsbudget of wordt het een privécontract tussen een medewerker en een leasemaatschappij? Bij deze laatste kan je het vergelijk maken naar een collectieve zorgverzekering. De werkgever maakt afspraken met een leasemaatschappij en de medewerker profiteert daar privé van. Transparantie en heldere informatie zijn daarbij van groot belang. En een dergelijk proces inregelen kost tijd!”

Grote financiële risico’s bij werkgevers met poolauto’s
Uit het NZO blijkt dat veel werkgevers (nog) niet op de hoogte zijn van de Brancheregeling Deelauto Privégebruik. De VNA heeft deze regeling getroffen met de Belastingdienst. In deze regeling staan de voorwaarden waaronder een privé gebruikte poolauto niet wordt gezien als auto van de zaak en dus niet onder het bijtellingsregime valt.

Klik hier om verder te lezen over deze regeling in een recent gepubliceerd artikel naar aanleiding van de uitkomsten in het NZO.

Klik hier om het volledige rapport NZO 2015 te downloaden.

Nieuw! Niet alle wetenswaardigheden, prognoses en crossingen zijn opgenomen in het rapport. Vanaf dit jaar is het mogelijk om een abonnement te nemen op het online NZO-dashboard. U krijgt dan op een self service-wijze toegang tot alle onderzoeksdata. Tot op onderzoeksvraagniveau kunt u zelf analyses maken en dwarsverbanden ontdekken. Gedefinieerde grafieken en onderzoeksresultaten kunnen met een druk op de knop worden gedeeld met collega's of in een presentatie geplaatst.

Klik hier voor meer informatie over het online NZO-dashboard.

En hier leest u nogmaals een beknopte samenvatting.

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar