14-02-2020Nederlandse autoleasesector groeit onverminderd door

In het afgelopen jaar is het aantal leaseauto’s in Nederland met 12,8% stevig doorgegroeid. De teller staat nu op 1.128.000 voertuigen, dat is een toename van 128.000 voertuigen ten opzichte van 2018.

In het afgelopen jaar is het aantal leaseauto’s in Nederland met 12,8% stevig doorgegroeid. De teller staat nu op 1.128.000 voertuigen, dat is een toename van 128.000 voertuigen ten opzichte van 2018. Zowel het aantal private lease-, als zakelijke personen- en bestelauto’s is flink doorgegroeid. Het feit dat alle segmenten een stevige groei laten zien, is een belangrijk signaal over de ontwikkeling van deze sector. En aangezien leaseauto’s nieuwe, zuinige, schone en veilige auto’s zijn, draagt deze groei ook bij aan de vergroening en het veiliger maken van het Nederlandse wagenpark.

Zakelijk en privé kiezen voor zorgeloze mobiliteit
Leasewagenpark groeit in 2019 met 12,8%.jpgEind 2019 telde Nederland 740.000 zakelijke leasepersonenauto’s, 200.000 leasebestelauto’s en 188.000 private leaseauto’s. Dat is een groei van 9,5% ten opzichte van 2018 in het zakelijke personenautopark, 14,5% in het bestelautopark en 25,6% meer private leaseauto’s. Het feit dat het leasewagenpark al jaren in de lift zit en nu twee jaar op rij meer dan 10% is gegroeid, laat zien dat autoleasing in Nederland een enorm positieve ontwikkeling doormaakt. Zowel bedrijven als consumenten kiezen voor het gemak van zorgeloze mobiliteit zonder zelf een auto te hoeven bezitten. Die trend is niet meer te stuiten en omdat het om nieuwe auto’s gaat en deze schoner, zuiniger en veiliger zijn dan wat er gemiddeld in Nederland rondrijdt, is dit ook een goede ontwikkeling voor de doelstellingen op het gebied van milieu en verkeersveiligheid.

Het economische belang van de sector wordt ook nog eens onderstreept door het feit dat al jaren ruim de helft van alle in Nederland nieuw verkochte auto’s door de autoleasesector wordt gekocht.


Aandeel lease in NL personenautopark is 10,8%.jpgAandeel lease in het totale Nederlandse wagenpark
Het totale Nederlandse wagenpark groeide in 2019 van 9.374.000 naar 9.544.000 voertuigen. Dat is een groei van 1,8%. Waarvan het personenautopark met +1,7% naar 8.570.000 voertuigen groeide en het bestelautopark met +2,6% naar 974.000 voertuigen.

Het aandeel lease in het Nederlandse personenautopark is nu 10,8%; in 2018 was dat 9,8%. Bij de bestelauto’s is dat aandeel gestegen tot 20,6%; in 2018 was dat 18,4%.

Renate Hemerik, voorzitter VNA, is erg blij met het beeld dat uit de cijfers naar voren komt. “De autoleasesector staat er goed voor. Er is veel groei in alle segmenten en de sector bereidt zich voor op een volgende stap in ontwikkeling naar bredere mobiliteit. Kijk wat er gaande is op het gebied van fietslease en de mogelijkheden die de roep om Mobility as a Service met zich meebrengt. Waar onze sector goed is voor meer dan 50% van alle nieuw verkoop in Nederland, zijn we een belangrijke schakel naar een groener, zuiniger, slimmer én veiliger Nederlands wagenpark. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we ook in de toekomst een belangrijke schakel zijn voor wat betreft de invulling van integrale en duurzame mobiliteit.”

Als ze een vergezicht voor de doorontwikkeling van mobiliteit moet geven, lijkt het Hemerik persoonlijk niet ondenkbaar dat mobiliteit in de toekomst ook in abonnementsvorm wordt aangeboden. En natuurlijk zullen een aantal van de bij VNA aangesloten leasemaatschappijen die mogelijkheid niet onbenut aan zich voorbij laten gaan.

Private lease goede stimulans elektrisch rijden
Autoleasing is bedrijfsmatig al decennia niet meer weg te denken en nu lijkt het ook bij consumenten goed ingeburgerd. Voor zowel bedrijven als voor consumenten geldt dat zij zorgeloze mobiliteit willen tegen voorspelbare kosten zonder grote investeringen. Ten aanzien van private lease zien we dat de introductiefase voorbij is en de markt volwassen wordt. Dat betekent dat vraag en aanbod normaliseert. Met de doelstelling van de overheid om de consument te stimuleren ook elektrisch te gaan rijden, zal de beweging van bezit naar gebruik alleen maar toenemen en private lease verder groeien. Elektrische auto’s zijn veel duurder in aanschaf dan conventionele auto’s en de consument ervaart investeren in een nieuwe technologie met een accu nog steeds als een risico.

Hemerik reageert: “Private lease is voor veel consumenten een goede oplossing. Investeren is niet nodig en ze hoeven geen risico’s te nemen voor wat betreft de auto en de levensduur van de accu. Bovendien wordt de consument geadviseerd en ontzorgd over het laden, de aanschaf van een laadpaal en een laadpas.”

Grote aantal elektrische auto’s eind 2019
In 2019 is 53% van de ruim 107.700 elektrische auto’s in het Nederlandse wagenpark een leaseauto. Het grote aantal zakelijk ingezette elektrische auto’s eind 2019 was zeer voorspelbaar.

Renate Hemerik: “De aangekondigde aanpassing van de bijtelling heeft geleid tot een forse toename in het aantal bestellingen en afleveringen van elektrische auto’s eind vorig jaar. Een logisch gevolg. Mensen spelen in op wijzigingen in overheidsbeleid en vinden onvoorspelbaarheid richting de toekomst niet fijn. Overigens ben ik er van overtuigd dat de elektrische auto ook ‘here to stay’ is en dat het aantal elektrische auto’s de komende jaren flink zal blijven toenemen. Alhoewel we er wel voor zullen moeten zorgen dat we als Nederland aantrekkelijk zijn voor de buitenlandse fabrikanten, zodat ze de auto’s aan Nederland gunnen!”

Ook waterstofauto’s deden in 2019 een voorzichtig toetreden in het Nederlandse wagenpark. Eind 2019 tellen we in totaal 220 waterstofauto’s in Nederland, waarvan 130 leaseauto’s. Dat is een aandeel van 60%.

 

Reacties uit de pers: 

- Automotive Online
- Fleet&Mobility
- Financieel Dagblad
- BNR Radio
- Automobiel Management
- Business Insider
- Aftersales Magazine
- RTV Utrecht
- NPO Radio 1
- Autoblog
- Sittard-Geleen nieuws
- Nu.nl
- Autoweek
- Radar
- DutchNews.nl

Agenda

Geen bijeenkomsten gevonden.

Direct naar